Δαμασίας

πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας

Ο Δαμασίας ή Δαμάσιος ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας μυθικός βασιλιάς της αρχαίας Αχαΐας.

Δαμασίας
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΤέκναΑγώριος
ΓονείςΠενθίλος
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Αχαΐας

Σύμφωνα με τον Παυσανία όταν πέθανε ο Τισαμενός που ήταν βασιλιάς των Αχαιών που εγκαταστάθηκαν στην Αιγιαλό όπου πριν κατοικούσαν οι Ίωνες. Βασίλεψαν οι γιοι του Τέλλις, Δαϊμένης, Σπάρτων και Λεοντομένης, ο ανιψιός του Δαμασίας και Σπαρτιάτες Πατρεύς με τον πατέρα του Πρευγένη.

Ήταν γιος του Πενθίλου, εγγονός του Ορέστη και η μητέρα του ήταν αδελφή του Τισαμενού.

  • [...] [6.2] ἦσαν δὲ οἱ τὸ μέγιστον <ἐν> τοῖς Ἀχαιοῖς ἔχοντες κράτος οἵ τε Τισαμενοῦ παῖδες Δαϊμένης καὶ Σπάρτων καὶ Τέλλις τε καὶ Λεοντομένης: Κομήτης δὲ ὁ πρεσβύτατος τῶν Τισαμενοῦ παίδων πρότερον ἔτι διεβεβήκει ναυσὶν ἐς τὴν Ἀσίαν. οὗτοί τε δὴ τηνικαῦτα ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς ἐδυνάστευον καὶ Δαμασίας ὁ Πενθίλου τοῦ Ὀρέστου, τοῖς Τισαμενοῦ παισὶν ἀνεψιὸς πρὸς πατρός. ἴσχυον δὲ ἐπ' ἴσης τοῖς κατειλεγμένοις καὶ Ἀχαιῶν τῶν ἐκ Λακεδαίμονος Πρευγένης καὶ ὁ υἱός, ὄνομα δέ οἱ ἦν Πατρεύς: καί σφισιν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν ἐδόθη κτίσασθαι πόλιν ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ Πατρέως ἐτέθη τῇ πόλει. [...] Παυσανίου, Αχαϊκά, κεφάλαιο 6