Δαρδανία (ρωμαϊκή επαρχία)

(Ανακατεύθυνση από Δαρδανία)

Η Δαρδανία ήταν μια ρωμαϊκή επαρχία στο κεντρικό τμήμα της χερσονήσου του Αίμου, αρχικά ήταν μια ανεπίσημη περιοχή στη Μοισία (87-284) και αργότερα μια επαρχία, διοικητικό τμήμα, της Διοίκησης της Μοισίας (293-337). Ονομάστηκε έτσι από την φυλή των Δαρδανών που κατοικούσε στην περιοχή πριν από τις ρωμαϊκές κατακτήσεις του 2ου και 1ου αιώνα π.Χ.

Οι Ρωμαϊκές επαρχίες μετά από διοικητικές μεταρρυθμίσεις του 4ου αιώνα. Η Δαρδανία με κόκκινο χρώμα.

Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των ιστορικών αν οι Δαρδανοί, από τους οποίους κατονομάστηκε έτσι η περιοχή, ήταν λαός Ιλλυρικής ή Θρακικής καταγωγής. [1]

ΔιοίκησηΕπεξεργασία

Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση η περιοχή ενσωματώθηκε στην επαρχία της Μοισίας. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Δομιτιανού (81-96), το 86, η Μοισία υποδιαιρέθηκε σε Άνω Μοισία (Moesia Superior) και Κάτω Μοισία (Moesia Inferior). Η ονομασία Δαρδανία χρησιμοποιήθηκε για ένα νέο τμήμα της επαρχίας της Κάτω Μοισίας[2]

Η Διοίκηση της Μοισίας ήταν μια διοίκηση που ίδρυσε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός (284-305). Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, η διοίκηση περιλάμβανε 11 επαρχίες, μία από τις οποίες ήταν η Δαρδανία. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας, ή αμέσως μετά, από τον αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο (306-337), δημιουργήθηκε η Επαρχία Δακίας Μεσογείου από μέρη της Δαρδανίας και της Θράκης. Οι δύο νέες διοικήσεις Μοισία και Δακία ομαδοποιήθηκαν στη νέα Υπαρχία Ιλλυρικού κατά το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα, η οποία ουσιαστικά κάλυπτε τον ίδιο χώρο με την παλαιότερη Διοίκηση της Μοισίας.

ΠόλειςΕπεξεργασία

Κύρια κέντρα της ρωμαϊκής Δαρδανίας ήταν οι πόλεις Σκούποι (σημερινά Σκόπια), Ναϊσσός (σημερινό Νις) και Ουλπιανή (σημερινό Λίπλιαν στο Κοσσυφοπέδιο).[3]

ΕπακόλουθαΕπεξεργασία

Η περιοχή παρέμεινε μέρος της ανατολικής ρωμαϊκής, Βυζαντινής, αυτοκρατορίας, μετά τη διάσπαση σε ανατολικό και δυτικό ρωμαϊκό κράτος τον 5ο αιώνα. Ο ιστορικός Προκόπιος (500-560) χρησιμοποίησε τις παλιές ρωμαϊκές επαρχίες για να περιγράψει τη γεωγραφία της χερσονήσου του Αίμου. Το 518 ένας σεισμός κατέστρεψε τη Δαρδανία, ακολούθησε πείνα που εξόντωσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και εξασθένησε την άμυνα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας[4]. Σλάβοι κατέφθασαν στην περιοχή τον 6ο αιώνα.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία