19ος αιώνας | 20ός αιώνας | 21ος αιώνας

Δεκαετία 1960 | Δεκαετία 1970 | Δεκαετία 1980 | Δεκαετία 1990 | Δεκαετία 2000

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Η δεκαετία του 1980 ήταν μια δεκαετία του Γρηγοριανού ημερολογίου που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1980 και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1989.