Δεσποτάτο

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το Δεσποτάτο είναι είδος κράτους που διοικείται από τον δεσπότη. Ως δεσποτάτα αναφέρονταν οι παρακάτω οντότητες:


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.