Ο Δημήτριος Κολοκύνθης ήταν Αθηναίος ιερέας. Έζησε τον 17ο αιώνα, το οικογενειακό του όνομα απαντάται από τον 13ο αιώνα. Πήγε το 1651 στην Κωνσταντινούπολη και συνάντησε τον Πατριάρχη Ιωαννίκιο. Έλαβε την Πατριαρχική άδεια να κατασκευάσει στην Αθήνα το Μοναστήρι των αγίων Αναργύρων, στο οποίο κληροδότησε όλη την μεγάλη κτηματική περιουσία του. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τη συνοικία της Αθήνας Κολοκυνθού.

Δημήτριος Κολοκύνθης
Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταιερέας

Πηγές Επεξεργασία