Δημοκρατικόν Προοδευτικόν Κόμμα (Ελλάδα)

Το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα ήταν πολιτικό κόμμα που δραστηριοποιήθηκε στην περίοδο 1946-1949, υπό την ηγεσία του Εμμανουήλ Τσουδερού. Στην εφημερίδα Ελευθερία της 22 Οκτωβρίου 1946[1] μπορεί να διαβάσει κανείς πρώτες δηλώσεις του Ε. Τσουδερού σχετικά με τις αρχές του κόμματος και μπορούμε έτσι να συμπεράνουμε ότι το κόμμα αυτό συγκροτήθηκε εντός του μηνός Οκτωβρίου 1946. Όπως προκύπτει από την σχετική αρθρογραφία, στο κόμμα εντάχθηκαν τα περισσότερα στελέχη του Προοδευτικού Κόμματος του Γεώργιου Καφαντάρη που είχε πεθάνει λίγο νωρίτερα (Αύγουστος 1946). Το κόμμα δεν συμμετείχε ποτέ αυτόνομα στις εκλογές. Λίγο πριν τις εκλογές του 1950 ενώθηκε με το Κόμμα των Προοδευτικών Φιλελευθέρων που ίδρυσε ο Νικόλαος Πλαστήρας και άλλους ανεξάρτητους και δημιούργησαν την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου. Το έτος 1951 ο Ε. Τσουδερός και οι πολιτικοί του φίλοι αποχώρησαν από την ΕΠΕΚ και προσχώρησαν στο Κόμμα Φιλελευθέρων, χωρίς να επαναδραστηριοποιήσουν το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα.

Το λογότυπο του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Αι προγραμματικαί αρχαί του νέου κόμματος υπό την ηγεσίαν του κ. Ε. Τσουδερού», εφημερίδα Ελευθερία, 22/10/1946, σελ. 4 (πηγή: Ψηφιακό Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης)