Δημοτικές εκλογές Κύπρου 1991

Οι Δημοτικές εκλογές Κύπρου 1991 ήταν οι δεύτερες Δημοτικές εκλογές της Κύπρου. Διεξήχθησαν στις 22 Δεκεμβρίου 1991 για την εκλογή δημάρχων και δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Κυπριακής Δημοκρατίας.[1][2] Οι εκλογές διεξήχθησαν με βάση τον περί Δήμων Νόμο αρ. 111 του 1985.[1]

Εκλογικό σύστημα

Επεξεργασία

Κάθε ψηφοφόρος είχε το δικαίωμα να ψηφίσει δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους σε ξεχωριστές ψηφοφορίες.[1] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημάρχων έγινε με το σύστημα της απλής πλειοψηφίας (όποιος υποψήφιος συγκέντρωνε τους περισσότερους ψήφους εκλεγόταν δήμαρχος).[1] Η ψηφοφορία για την εκλογή δημοτικών συμβούλων έγινε με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.[1] Για κάθε δήμο εκλεγόταν αριθμός δημοτικών συμβούλων σε αναλογία με τον πληθυσμό του.[1] Κάθε ψηφοφόρος επέλεγε είτε ένα κομματικό συνδυασμό είτε έναν ανεξάρτητο υποψήφιο. Αν επέλεγε κομματικό συνδυασμό, μπορούσε να ψηφίσει επιπρόσθετα δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού αυτού. Για κάθε δήμο οι σταυροί προτίμησης που εδικαιούτο κάθε ψηφοφόρος ήταν διαφορετικός:[1]

Τις 18 θέσεις δημάρχων διεκδίκησαν 40 υποψήφιοι.[1] Τις 236 θέσεις των δημοτικών συμβούλων διεκδίκησαν 1017 υποψήφιοι.[1] Το σύνολο των ψηφοφόρων και στους 18 δήμους ήταν 239739.[1][2] Συνολικά ψήφισαν 216628 (90,68%) για δημάρχους και 217301 (90,64%) για δημοτικούς συμβούλους.[1]

Αποτελέσματα

Επεξεργασία

Επαρχία Λευκωσίας

Επεξεργασία

Δήμος Λευκωσίας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λευκωσίας υποψήφιοι ήταν ο τότε δήμαρχος Λέλλος Δημητριάδης και ο Μανώλης Χριστοφίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Λέλλος Δημητριάδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λευκωσίας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Λέλλος Δημητριάδης 17642 57,56%
Μανώλης Χριστοφίδης 13006 42,44% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Σύνολο 30648 100%
Έγκυρα 30648 94,86%
Άκυρα και Λευκά 1660 5,14%
Ψήφισαν 32308 86,36%
Αποχή 5101 13,64%
Εγγεγραμμένοι 37409
Πηγή: [1]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λευκωσίας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 11718 39,23 11
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 8260 27,65 7
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 5852 19,59 5
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2802 9,38 3
Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΑΔΗΣΟΚ) 791 2,65
Κόμμα Φιλελευθέρων 448 1,50
Σύνολο 29871 100,00 26
Έγκυρα 29871 92,47
Άκυρα και Λευκά 2433 7,53
Ψήφισαν 32304 86,35
Αποχή 5105 13,65
Εγγεγραμμένοι 37409
Πηγή: [2]

Δήμος Αγίου Δομετίου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Δομετίου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Κλεάνθους και ο Κώστας Νικολάου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Κλεάνθους.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Κλεάνθους 5720 67,89% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Κώστας Νικολάου 2706 32,11%
Σύνολο 8426 100%
Έγκυρα 8426 91,11%
Άκυρα και Λευκά 822 8,89%
Ψήφισαν 9248 86,57%
Αποχή 1435 13,43%
Εγγεγραμμένοι 10683
Πηγή: [3]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Δομετίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3349 39,28 6
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2186 25,64 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2126 24,93 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 866 10,16 1
Σύνολο 8527 100,00 14
Έγκυρα 8527 92,13
Άκυρα και Λευκά 728 7,87
Ψήφισαν 9255 86,63
Αποχή 1428 13,37
Εγγεγραμμένοι 10683
Πηγή: [4]

Δήμος Αγλαντζιάς

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγλαντζιάς υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Πέτρου και ο Δημήτριος Χρυσοστόμου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Πέτρου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγλαντζιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Πέτρου 4924 53,51% ΑΚΕΛ
Δημήτριος Χρυσοστόμου 4278 46,49% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Σύνολο 9202 100%
Έγκυρα 9202 94,32%
Άκυρα και Λευκά 554 5,68%
Ψήφισαν 9756 91,63%
Αποχή 891 8,37%
Εγγεγραμμένοι 10647
Πηγή: [5]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγλαντζιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 3335 36,15 5
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3095 33,55 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1579 17,11 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 779 8,44 1
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 189 2,05
Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΑΔΗΣΟΚ) 185 2,01
Κόμμα Φιλελευθέρων 64 0,69
Σύνολο 9226 100,00 14
Έγκυρα 9226 94,57
Άκυρα και Λευκά 530 5,43
Ψήφισαν 9756 91,63
Αποχή 891 8,37
Εγγεγραμμένοι 10647
Πηγή: [6]

Δήμος Έγκωμης

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Έγκωμης υποψήφιοι ήταν ο Πέτρος Στυλιανού και ο Χρίστος Χαραλαμπίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Πέτρος Στυλιανού.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Έγκωμης
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Πέτρος Στυλιανού 2787 68,31% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Χρίστος Χαραλαμπίδης 1293 31,69%
Σύνολο 4080 100%
Έγκυρα 4080 90,19%
Άκυρα και Λευκά 444 9,81%
Ψήφισαν 4524 90,43%
Αποχή 479 9,57%
Εγγεγραμμένοι 5003
Πηγή: [7]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Έγκωμης
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2002 47,08 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1195 28,10 3
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 691 16,25 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 364 8,56
Σύνολο 4252 100,00 10
Έγκυρα 4252 93,97
Άκυρα και Λευκά 273 6,03
Ψήφισαν 4525 90,45
Αποχή 478 9,55
Εγγεγραμμένοι 5003
Πηγή: [8]

Δήμος Λακατάμιας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λακατάμιας υποψήφιοι ήταν ο Μάριος Μαρκίδης και ο Χριστάκης Βιολάρης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Μάριος Μαρκίδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λακατάμιας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Μάριος Μαρκίδης 4427 50,79% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Χριστάκης Βιολάρης 4289 49,21% ΑΚΕΛ
Σύνολο 8716 100%
Έγκυρα 8716 93,45%
Άκυρα και Λευκά 611 6,55%
Ψήφισαν 9327 92,41%
Αποχή 766 7,59%
Εγγεγραμμένοι 10093
Πηγή: [9]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λακατάμιας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3295 37,67 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2799 32,00 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1788 20,44 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 865 9,89 1
Σύνολο 8747 100,00 14
Έγκυρα 8747 93,91
Άκυρα και Λευκά 567 6,09
Ψήφισαν 9314 92,28
Αποχή 779 7,72
Εγγεγραμμένοι 10093
Πηγή: [10]

Δήμος Λατσιών

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λατσιών υποψήφιοι ήταν ο Χριστάκης Χριστοφίδης και ο Ιωάννης Παρμάτζιας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Χριστάκης Χριστοφίδης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λατσιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Χριστάκης Χριστοφίδης 3068 55,11% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Ιωάννης Παρμάτζιας 2499 44,89% ΑΚΕΛ
Σύνολο 5567 100%
Έγκυρα 5567 92,51%
Άκυρα και Λευκά 451 7,49%
Ψήφισαν 6018 89,89%
Αποχή 677 10,11%
Εγγεγραμμένοι 6695
Πηγή: [11]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λατσιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2155 37,97 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2093 36,88 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1009 17,78 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 418 7,37
Σύνολο 5675 100,00 10
Έγκυρα 5675 94,30
Άκυρα και Λευκά 343 5,70
Ψήφισαν 6018 89,89
Αποχή 677 10,11
Εγγεγραμμένοι 6695
Πηγή: [12]

Δήμος Στροβόλου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Στροβόλου υποψήφιοι ήταν ο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ και ο Σάββας Ηλιοφώτου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Στροβόλου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 14777 59,11% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Σάββας Ηλιοφώτου 10224 40,89%
Σύνολο 25001 100%
Έγκυρα 25001 89,08%
Άκυρα και Λευκά 3064 10,92%
Ψήφισαν 28065 90,62%
Αποχή 2905 9,38%
Εγγεγραμμένοι 30970
Πηγή: [13]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Στροβόλου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 10492 40,71 11
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 6827 26,49 7
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 5115 19,84 5
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 2457 9,53 3
Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΑΔΗΣΟΚ) 507 1,97
Κόμμα Φιλελευθέρων 377 1,46
Σύνολο 25775 100,00 26
Έγκυρα 25775 91,81
Άκυρα και Λευκά 2299 8,19
Ψήφισαν 28074 90,65
Αποχή 2896 9,35
Εγγεγραμμένοι 30970
Πηγή: [14]

Επαρχία Λεμεσού

Επεξεργασία

Δήμος Λεμεσού

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λεμεσού υποψήφιοι ήταν ο Αντώνης Χατζηπαύλου και ο Ιορδάνης Σοφοκλέους.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Αντώνης Χατζηπαύλου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λεμεσού
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Αντώνης Χατζηπαύλου 29808 61,10% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Ιορδάνης Σοφοκλέους 18979 38,90%
Σύνολο 48787 100%
Έγκυρα 48787 93,32%
Άκυρα και Λευκά 3494 6,68%
Ψήφισαν 52281 92,23%
Αποχή 4402 7,77%
Εγγεγραμμένοι 56683
Πηγή: [15]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λεμεσού
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 16676 34,52 9
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 16216 33,57 9
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 10202 21,12 6
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 4311 8,92 2
Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΑΔΗΣΟΚ) 456 0,94
Κόμμα Φιλελευθέρων 451 0,93
Σύνολο 48312 100,00 26
Έγκυρα 48312 92,39
Άκυρα και Λευκά 3978 7,61
Ψήφισαν 52290 92,25
Αποχή 4993 7,75
Εγγεγραμμένοι 56683
Πηγή: [16]

Δήμος Αγίου Αθανασίου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αγίου Αθανασίου υποψήφιοι ήταν ο Φειδίας Διαμαντής και ο Αθανάσης Κατσαράς.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Φειδίας Διαμαντής.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Φειδίας Διαμαντής 2193 54,12% ΑΚΕΛ
Αθανάσης Κατσαράς 1859 45,88% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Σύνολο 4052 100%
Έγκυρα 4052 93,02%
Άκυρα και Λευκά 304 6,98%
Ψήφισαν 4356 92,92%
Αποχή 332 7,08%
Εγγεγραμμένοι 4688
Πηγή: [17]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αγίου Αθανασίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1314 32,77 2
Συνδυασμός Αριστερά Νέα Πορεία Λινόπετρας 652 16,26 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 611 15,24 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων Λαϊκές Οργανώσεις Αγίου Αθανασίου 583 14,54 1
Συνδυασμός Ανεξαρτήτων «Επάνοδος» Αγίου Αθανασίου 568 14,16 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 282 7,03
Σύνολο 4010 100,00 6
Έγκυρα 4010 92,16
Άκυρα και Λευκά 341 7,84
Ψήφισαν 4351 92,81
Αποχή 337 7,19
Εγγεγραμμένοι 4688
Πηγή: [18]

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών υποψήφιοι ήταν ο Κώστας Θωμά και ο Αντώνης Βασιλείου.[1][2] Δήμαρχος εξελέγη ο Κώστας Θωμά.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Κώστας Θωμά 3548 52,04% ΑΚΕΛ
Αντώνης Βασιλείου 3270 47,96%
Σύνολο 6818 100%
Έγκυρα 6818 92,65%
Άκυρα και Λευκά 541 7,35%
Ψήφισαν 7359 94,30%
Αποχή 445 5,70%
Εγγεγραμμένοι 7804
Πηγή: [19]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Κάτω Πολεμιδιών
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 3155 45,24 6
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2171 31,13 5
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1022 14,65 2
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 626 8,98 1
Σύνολο 6974 100,00 14
Έγκυρα 6974 94,77
Άκυρα και Λευκά 385 5,23
Ψήφισαν 7359 94,30
Αποχή 445 5,70
Εγγεγραμμένοι 7804
Πηγή: [20]

Δήμος Μέσα Γειτονιάς

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς υποψήφιοι ήταν ο Γεώργιος Χριστοφόρου και ο Αθανάσιος Αθανασίου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Γεώργιος Χριστοφόρου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γεώργιος Χριστοφόρου 3031 55,24% ΑΚΕΛ
Αθανάσιος Αθανασίου 2456 44,76%
Σύνολο 5487 100%
Έγκυρα 5487 92,08%
Άκυρα και Λευκά 472 7,92%
Ψήφισαν 5959 93,01%
Αποχή 448 6,99%
Εγγεγραμμένοι 6407
Πηγή: [21]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Συνδυασμός ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ 2797 50,39 5
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1687 30,39 3
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1067 19,22 2
Σύνολο 5551 100,00 10
Έγκυρα 5551 93,14
Άκυρα και Λευκά 409 6,86
Ψήφισαν 5960 93,02
Αποχή 447 6,98
Εγγεγραμμένοι 6407
Πηγή: [22]

Επαρχία Αμμοχώστου

Επεξεργασία

Δήμος Αμμοχώστου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αμμοχώστου υποψήφιοι ήταν ο Ανδρέας Πούγιουρος και ο Χρίστος Ιωάννου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Πούγιουρος.[1][2] Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 12 Ιανουαρίου 1992.[1]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αμμοχώστου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Πούγιουρος 16401 90,44%
Χρίστος Ιωάννου 1734 9,56%
Σύνολο 18135 100%
Έγκυρα 18135 94,18%
Άκυρα και Λευκά 1120 5,82%
Ψήφισαν 19255 84,14%
Αποχή 3630 15,86%
Εγγεγραμμένοι 22885
Πηγή: [23]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία

Δεν διεξήχθησαν εκλογές για δημοτικούς συμβούλους καθώς τα κόμματα συμφώνησαν να υποστηρίξουν υποψήφιους κοινής αποδοχής, σε όλους τους κατεχόμενους δήμους, των οποίων ο αριθμός θα ήταν ίσος με τον αριθμό των εδρών.[1]

Δήμος Παραλιμνίου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Παραλιμνίου υποψήφιοι ήταν ο Νίκος Βλίττη και ο Γεώργιος Νικολαϊδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Νίκος Βλίττη.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Παραλιμνίου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Νίκος Βλίττη 3260 75,32% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Γεώργιος Νικολαϊδης 1068 24,68%
Σύνολο 4328 100%
Έγκυρα 4328 95,88%
Άκυρα και Λευκά 186 4,12%
Ψήφισαν 4514 94,63%
Αποχή 256 5,37%
Εγγεγραμμένοι 4770
Πηγή: [24]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Παραλιμνίου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2389 54,96 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 1336 30,73 2
Συνδυασμός ΑΚΕΛ-ΕΔΕΚ 622 14,31
Σύνολο 4347 100,00 6
Έγκυρα 4347 96,28
Άκυρα και Λευκά 168 3,72
Ψήφισαν 4515 94,65
Αποχή 255 5,35
Εγγεγραμμένοι 4770
Πηγή: [25]

Επαρχία Λάρνακας

Επεξεργασία

Δήμος Λάρνακας

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Λάρνακας υποψήφιοι ήταν ο Γεώργιος Λυκούργος και ο Γεώργιος Χριστοδουλίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Γεώργιος Λυκούργος.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Λάρνακας
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Γεώργιος Λυκούργος 12766 53,61% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Γεώργιος Χριστοδουλίδης 11046 46,39% ΑΚΕΛ
Σύνολο 23812 100%
Έγκυρα 23812 93,21%
Άκυρα και Λευκά 1735 6,79%
Ψήφισαν 25547 91,15%
Αποχή 2479 8,85%
Εγγεγραμμένοι 28026
Πηγή: [26]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Λάρνακας
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 9208 38,38 9
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 9096 37,91 9
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 3568 14,87 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1842 7,68 1
Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΑΔΗΣΟΚ) 278 1,16
Σύνολο 23992 100,00 22
Έγκυρα 23992 93,92
Άκυρα και Λευκά 1553 6,08
Ψήφισαν 25545 91,15
Αποχή 2481 8,85
Εγγεγραμμένοι 28026
Πηγή: [27]

Δήμος Αθηένου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αθηένου υποψήφιοι ήταν ο Παναγιώτης Κουμή, ο Κώστας Σάκκαλλου και ο Σταύρος Μεστάνας.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Παναγιώτης Κουμή.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αθηένου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Παναγιώτης Κουμή 1339 52,82%
Κώστας Σάκκαλλου 1164 45,92% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Σταύρος Μεστάνας 32 1,26%
Σύνολο 2535 100%
Έγκυρα 2535 96,39%
Άκυρα και Λευκά 95 3,61%
Ψήφισαν 2630 93,39%
Αποχή 186 6,61%
Εγγεγραμμένοι 2816
Πηγή: [28]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αθηένου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 830 32,50 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 748 29,29 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 577 22,59 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 399 15,62 1
Σύνολο 2554 100,00 6
Έγκυρα 2554 97,15
Άκυρα και Λευκά 75 2,85
Ψήφισαν 2629 93,36
Αποχή 187 6,64
Εγγεγραμμένοι 2816
Πηγή: [29]

Δήμος Αραδίππου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Αραδίππου υποψήφιος ήταν ο Ανδρέας Τράττου και ο Χρίστος Σκορδής.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Τράττου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Αραδίππου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Τράττου 1929 55,21% ΑΚΕΛ
Χρίστος Σκορδής 1565 44,79% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Σύνολο 3494 100%
Έγκυρα 3494 96,87%
Άκυρα και Λευκά 113 3,13%
Ψήφισαν 3607 92,84%
Αποχή 278 7,16%
Εγγεγραμμένοι 3885
Πηγή: [30]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Αραδίππου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 1315 37,38 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 1223 34,76 2
Συνδυασμός Αριστερών Δυνάμεων 392 11,14 1
Συνδυασμός Νέα Πορεία 358 10,18 1
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 230 6,54
Σύνολο 3518 100,00 6
Έγκυρα 3518 97,56
Άκυρα και Λευκά 89 2,47
Ψήφισαν 3607 92,84
Αποχή 278 7,16
Εγγεγραμμένοι 3885
Πηγή: [31]

Δήμος Πάνω Λευκάρων

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάνω Λευκάρων εκλέχθηκε δήμαρχος ο Σοφοκλής Σοφοκλέους άνευ ανθυποψηφίου.[3][2]

Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάνω Λευκάρων
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 249 38,37 2
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 143 22,03 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 140 21,57 1
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 117 18,03 1
Σύνολο 649 100,00 6
Έγκυρα 649 97,01
Άκυρα και Λευκά 20 2,99
Ψήφισαν 669 78,98
Αποχή 178 21,02
Εγγεγραμμένοι 847
Πηγή: [32]

Επαρχία Πάφου

Επεξεργασία

Δήμος Πάφου

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Πάφου υποψήφιοι ήταν οι ανεξάρτητοι Ανδρέας Αταλιώτης, ο Ανδρέας Δημητριάδης, ο Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο Ανδρέας Χαραλαμπίδης, ο Γιαννάκης Ταλιώτης και ο Αργύρης Πολυκαρπίδης.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Ανδρέας Αταλιώτης.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πάφου
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Ανδρέας Αταλιώτης 3423 36,19%
Ανδρέας Δημητριάδης 3279 34,67% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Ανδρέας Κωνσταντινίδης 1091 11,54%
Ανδρέας Χαραλαμπίδης 1086 11,48%
Γιαννάκης Ταλιώτης 486 5,14%
Αργύρης Πολυκαρπίδης 93 0,98%
Σύνολο 9458 100%
Έγκυρα 9458 95,03%
Άκυρα και Λευκά 749 4,97%
Ψήφισαν 10207 90,62%
Αποχή 1056 9,38%
Εγγεγραμμένοι 11263
Πηγή: [33]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πάφου
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 2894 30,42 4
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 2519 26,48 4
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 2001 21,04 3
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 1547 16,26 3
Κίνηση «Πάφος-2000» 505 5,31
Γεώργιος Αχιλλέως 46 0,48
Σύνολο 9512 100,00 14
Έγκυρα 9512 93,19
Άκυρα και Λευκά 695 6,81
Ψήφισαν 10207 90,62
Αποχή 1056 9,38
Εγγεγραμμένοι 11263
Πηγή: [34]

Δήμος Πόλης Χρυσοχούς

Επεξεργασία
Δήμαρχος
Επεξεργασία

Στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς υποψήφιοι ήταν ο Χρυσόστομος Κυριάκου και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.[1] Δήμαρχος εξελέγη ο Αβέρωφ Νεοφύτου.[1][2]

Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημάρχου στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Υποψήφιος Ψήφοι Ποσοστό Υποστήριξη
Αβέρωφ Νεοφύτου 470 53,35% ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ
Χρυσόστομος Κυριάκου 411 46,65% ΑΚΕΛ
Σύνολο 881 100%
Έγκυρα 881 95,55%
Άκυρα και Λευκά 41 4,45%
Ψήφισαν 922 87,81%
Αποχή 128 12,19%
Εγγεγραμμένοι 1050
Πηγή: [35]
Δημοτικό Συμβούλιο
Επεξεργασία
Σύνοψη αποτελεσμάτων εκλογών για ανάδειξη δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς
Κόμμα Ψήφοι Έδρες
Αριθμός % Αριθμός
Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) 317 35,66 2
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) 297 33,41 2
Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) 176 19,80 1
Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών-Ε.Δ.Ε.Κ. (ΕΔΕΚ) 99 11,14 1
Σύνολο 889 100,00 6
Έγκυρα 889 96,32
Άκυρα και Λευκά 34 3,68
Ψήφισαν 923 87,90
Αποχή 127 12,10
Εγγεγραμμένοι 1050
Πηγή: [36]

Εκλογές για κατεχόμενους δήμους

Επεξεργασία

Για πρώτη φορά προκηρύχθηκαν εκλογές για δημάρχους και δημοτικά συμβούλια για τους κατεχόμενους δήμους. Οι εκλογές είχαν οριστεί για τις 12 Ιανουαρίου 1992. Μετά από συνεννοήσεις των κομμάτων, συμφωνήθηκε να αποφευχθούν οι εκλογές, με την υποστήριξη υποψηφίων κοινής αποδοχής των οποίων ο αριθμός θα ήταν ίσος με τον αριθμό των εδρών. Ωστόσο, για τη θέση του Δημάρχου Αμμοχώστου υπεβλήθησαν δύο υποψηφιότητες και έτσι διεξήχθη ψηφοφορία.[1][2]

Οι εκλεγέντες δήμαρχοι ήταν:[1][2]

Δήμος Δήμαρχος
Δήμος Ακανθού Σωτήρης Χάιλος
Δήμος Λευκονοίκου Λυκούργος Κάππας
Δήμος Λύσης Ανδρέας Τοφιά
Δήμος Κυθρέας Κώστας Φραγκούδης
Δήμος Μόρφου Άντης Παντελίδης
Δήμος Κερύνειας Έλλη Λεπτού
Δήμος Καραβά Παναγιώτης Τσέντας
Δήμος Λαπήθου Νίκος Ευαγγέλου

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 «Αποτελέσματα εκλογών 1991». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2020. 
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 «Δημοτικές εκλογές». www.polignosi.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2020. 
  3. «Αποτελέσματα εκλογών 1991-Δήμος Λευκάρων». Ένωση Δήμων Κύπρου. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Μαΐου 2020. Ανακτήθηκε στις 23 Μαΐου 2020.