Σκακιστικό διάγραμμα

(Ανακατεύθυνση από Διάγραμμα (σκάκι))

Τα σκακιστικά διαγράμματα είναι ένας συνηθισμένος τρόπος απεικόνισης μιας θέσης στο σκάκι σε βιβλία, εφημερίδες ή στον υπολογιστή. Πρόκειται για δισδιάστατες αναπαραστάσεις της σκακιέρας. Τα διαγράμματα επιτρέπουν στον αναγνώστη να αποκομίσει πληροφορίες σχετικά με την θέση σκακιστικών κομματιών ή να ασχοληθεί με ένα σκακιστικό πρόβλημα χωρίς να χρειάζεται να στήσει την θέση σε μια σκακιέρα.

αβγδεζηθ
8
α8 μαύρος πύργος
β8 μαύρος ίππος
γ8 μαύρος αξιωματικός
δ8 μαύρη βασίλισσα
ε8 μαύρος βασιλιάς
ζ8 μαύρος αξιωματικός
η8 μαύρος ίππος
θ8 μαύρος πύργος
α7 μαύρο πιόνι
β7 μαύρο πιόνι
γ7 μαύρο πιόνι
δ7 μαύρο πιόνι
ε7 μαύρο πιόνι
ζ7 μαύρο πιόνι
η7 μαύρο πιόνι
θ7 μαύρο πιόνι
α6
β6
γ6
δ6
ε6
ζ6
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4
δ4
ε4
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2 λευκό πιόνι
β2 λευκό πιόνι
γ2 λευκό πιόνι
δ2 λευκό πιόνι
ε2 λευκό πιόνι
ζ2 λευκό πιόνι
η2 λευκό πιόνι
θ2 λευκό πιόνι
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός ίππος
γ1 λευκός αξιωματικός
δ1 λευκή βασίλισσα
ε1 λευκός βασιλιάς
ζ1 λευκός αξιωματικός
η1 λευκός ίππος
θ1 λευκός πύργος
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Σκακιστικό διάγραμμα με τη διάταξη της εκκίνησης

Είναι μόνιμη σύμβαση ότι στα διαγράμματα ο λευκός είναι στο κάτω μέρος και ο μαύρος είναι στο πάνω μέρος. Αυτό συνεπάγεται ότι τα λευκά πιόνια κινούνται προς τα πάνω, ενώ τα μαύρα κινούνται προς τα κάτω.

Σε μεσαιωνικές απεικονίσεις τα μαύρα εμφανίζονται αναποδογυρισμένα, αλλά στα σύγχρονα διαγράμματα λευκά και μαύρα εμφανίζονται όρθια.

Παραπομπές

Επεξεργασία


Περαιτέρω ανάγνωση

Επεξεργασία