Στα μαθηματικά, διάνυσμα πιθανότητας ονομάζεται το διάνυσμα το οποίο ικανοποιεί[1]:3[2]:90

 • για κάθε , και
 • .

Επομένως, το ορίζει μία διακριτή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας στο σύνολο .[2]: 90 

Η δεύτερη συνθήκη γράφεται και ως , για το διάνυσμα , του οποίου όλα τα στοιχεία είναι ίσα με τη μονάδα και συμβολίζει τον ανάστροφό του.

Παραδείγματα Επεξεργασία

 • Κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα διανυσμάτων πιθανότητας στο   για   είναι τα εξής:
  •  ,
  •  ,
  •  .
 • Κάθε διάνυσμα πιθανότητας στο   έχει την μορφή
 ,
για κάποιο  .
 • Κάθε διάνυσμα   της μορφής
 ,
είναι διάνυσμα πιθανότητας, καθώς   και   για  .

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Τουµπακάρης, Δηµήτρης Α. (2011). «ΕΕ728 Προχωρηµένα Θέµατα Θεωρίας Πληροφορίας 6η Διάλεξη» (PDF). Τµήµα ΗΜ&ΤΥ, Πανεπιστήµιο Πατρών. Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2022. 
 2. 2,0 2,1 Boyd, Stephen P. (2004). Convex optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0521833783.