Στην πληροφορική καλούμε διαμεταγωγή ή ρυθμαπόδοση ή ταχύτητα μεταφοράς πληροφορίας τον χρονικό ρυθμό με τον οποίον ένας υπολογιστής, ένα δίκτυο υπολογιστών ή ένα υποσύστημα ενός υπολογιστή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα. Αποτελεί λοιπόν ένα καλό μέτρο της χωρητικότητας ενός τηλεπικοινωνιακού καναλιού ή μίας επικοινωνιακής σύνδεσης. Οι συνδέσεις στο Διαδίκτυο συνήθως χαρακτηρίζονται από τον ρυθμός μπιτ τους(throughput), δηλαδή πόσα μπιτ μεταδίδονται μέσω αυτών των συνδέσεων σε ένα δευτερόλεπτο (bits/sec ή bps, bits per second).


Δείτε επίσης

Επεξεργασία