Διαμόρφωση πλάτους

Για άλλες χρήσεις, δείτε: AM (αποσαφήνιση).

Η διαμόρφωση Πλάτους (ΑΜ - Amplitude Modulation) είναι μία αναλογική διαμόρφωση σήματος. Στην διαμόρφωση AM μεταβάλλεται το πλάτος του υψίσυχνου φέροντος κύματος ανάλογα με το πλάτος του σήματος πληροφορίας (ακουστικού σήματος). Το διαμορφωμένο σήμα ΑΜ που προκύπτει έχει σταθερή συχνότητα και μεταβαλλόμενο πλάτος.

Ένα ακουστικό σήμα διαμορφωμένο με ΑΜ και με FM

Μαθηματική έκφραση της ΑMΕπεξεργασία

Ένα διαμορφωμένο σήμα κατά ΑM περιγράφεται από την παρακάτω σχέση

 
όπου F η συχνότητα του φέροντος σήματος, f η συχνότητα του σήματος πληροφορίας A το πλάτος (σε Volt) του φέροντος σήματος και Β το πλάτος του ακουστικού σήματος.

Εφαρμογές της AMΕπεξεργασία

 
Φασματική εικόνα της ΑΜ, όταν το σήμα πληροφορίας είναι αρμονικό σήμα

Η κύρια εφαρμογή της διαμόρφωσης ΑΜ είναι στην ραδιοφωνία. Η τεχνική της ΑΜ όμως μειονεκτεί σε σχέση με την FM στο ότι επηρεάζεται εντονότερα από τον ηλεκτρονικό θόρυβο (παράσιτα). Τα κυκλώματά της όμως πλεονεκτούν σε χαμηλές συχνότητες και έτσι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε εκπομπές στην ζώνη των μακρών και των μεσαίων κυμάτων. Με διαμόρφωση ΑΜ διαμορφώνεται και το σήμα εικόνας του αναλογικού τηλεοπτικού σήματος (το σήμα ήχου διαμορφώνεται με FM).

Δείτε ΕπίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Φυσική Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου - ΟΕΔΒ
  • Συστήματα Εκπομπής και Λήψης, Γ τάξη ΕΠΑΛ - ΟΕΔΒ