Διαχείριση

προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων

Διαχείριση είναι η προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογικών εργαλείων) για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Ορολογία Επεξεργασία

Οι όροι «διαχείριση» και «διοίκηση» χρησιμοποιούνται ανάλογα με το εννοιολογικό πλαίσιο σε ότι αφορά την επιστήμη η οποία αποδίδεται στα αγγλικά με τον όρο «μάνατζμεντ» (management).

Κλάδοι διαχείρισης Επεξεργασία

Η Διαχείριση διακρίνεται στους ακόλουθους κλάδους:[1]

Διοίκηση Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Διοίκηση

Η περίπτωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των άλλων πόρων μίας επιχείρησης, ενός ιδρύματος, ενός οργανισμού ή εν γένει, ενός φορέα οργάνωσης ατόμων, με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία του φορέα αυτού, ονομάζεται διοίκηση. Ο τομέας της Διοίκησης είναι πολύ ευρύς. Σε αυτόν περιλαμβάνονται η Διοίκηση ενός Υπουργείου, η Διοίκηση του στρατού, η διοίκηση μίας επιχείρησης ή ενός Πανεπιστημίου.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Επιχειρησιακή Διαχείριση»[νεκρός σύνδεσμος], Μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας