Διαχείριση

προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων

Ο όρος Διαχείριση ή, στην αγγλική γλώσσα, «μάνατζμεντ» (management), είναι η προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των διαθέσιμων πόρων (οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογικών εργαλείων) για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Κλάδοι ΔιαχείρισηςΕπεξεργασία

Η Διαχείριση διακρίνεται στους ακόλουθους κλάδους:
- Διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών
- Διαχείριση Έργου
- Διαχείριση Περιβάλλοντος
- Διαχείριση Κινδύνου
- Διαχείριση Λειτουργιών ή Επιχειρησιακή Διαχείριση [1]

ΔιοίκησηΕπεξεργασία

Κύριο λήμμα: Διοίκηση

Η περίπτωση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των άλλων πόρων μίας επιχείρησης, ενός ιδρύματος, ενός οργανισμού ή εν γένει, ενός φορέα οργάνωσης ατόμων, με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργία του φορέα αυτού, ονομάζεται διοίκηση. Ο τομέας της Διοίκησης είναι πολύ ευρύς. Σε αυτόν περιλαμβάνονται η Διοίκηση ενός Υπουργείου, η Διοίκηση του στρατού, η Διοίκηση μίας επιχείρησης ή ενός Πανεπιστημίου.


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. «Επιχειρησιακή Διαχείριση»[νεκρός σύνδεσμος], Μάθημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας