Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης

διεθνής οργάνωση που ασχολείται με τη διατήρηση των ειδών και την προστασία της φύσης και εκδίδει τον Ερυθρό Κατάλογο των απειλούμενων ειδ

Η Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN), (World Conservation Union ή International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), είναι μια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε το 1948 στο Φονταινεμπλώ της Γαλλίας και ασχολείται με τη διατήρηση των ειδών και την προστασία της φύσης. Σήμερα η έδρα της βρίσκεται στο Γκλαν της Ελβετίας και εκδίδει τον Ερυθρό Κατάλογο των απειλούμενων ειδών του κόσμου.

Το λογότυπο του IUCN.

Βλέπε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοι σύνδεσμοι

Επεξεργασία