Διεθνείς Ναυτιλιακοί Οργανισμοί

Με τον όρο Διεθνείς Ναυτιλιακοί Οργανισμοί (International Maritime Organizations) χαρακτηρίζονται Οργανισμοί που έχουν συγκροτηθεί με διακρατικό χαρακτήρα και κύριο αντικείμενό τους έχουν ναυτιλιακά θέματα.

Οι Διεθνείς αυτοί ναυτιλιακοί Οργανισμοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες

  1. Οργανισμοί διακρατικού χαρακτήρα (πρωτεύοντες)
  2. Οργανισμοί διακρατικού χαρακτήρα (δευτερεύοντες) όπου μέρος του αντικειμένου τους αφορά ναυτιλιακά θέματα και
  3. Οργανισμοί μη διακρατικού χαρακτήρα ή επαγγελματικού (ιδιωτικού) Οργανισμοί και Οργανώσεις με σαφές αντικείμενο ναυτιλιακά θέματα.

Α. Οργανισμοί (πρωτεύοντες)Επεξεργασία

Β. Οργανισμοί (δευτερεύοντες)Επεξεργασία

Γ. Οργανισμοί μη διακρατικοίΕπεξεργασία