Ως δικάτοπτρο χαρακτηρίζεται οτιδήποτε φέρει δύο κάτοπτρα (καθρέπτες). Το δικάτοπτρο είναι γεωμετρικό και μάλιστα γωνιομετρικό όργανο με ευρύτατη χρήση στη γεωδαισία, την αστρονομία, την υδρογραφία και ιδιαίτερα στη ναυτιλία, όπου είναι περισσότερο γνωστό με το όνομα εξάντας ή οκτάς (κοινώς «οττάντε») ή και ακόμα ως «κύκλος του Μπορντά».