Διοικητική διαίρεση επαρχίας Μαντινείας 1833

Με την διοικητική διαίρεση του 1833 η επαρχία Μαντινείας διαιρέθηκε σε 17 δήμους, στους δήμους Τριπόλεως, Μαντινείας, Ορχομενού, Νάσων, Ελισσούντος, Καφυών, Φαλάνθου, Μαινάλου, Βαλτετσίου, Ορεστασίου, Καλτεζών, Μανθυρέας, Ασέας, Παλλαντίου, Τεγέας, Γαρέας και Κορυθίου. Ακολούθησαν μεταβολές τα τρία επόμενα χρόνια με βασιλικά διατάγματα και το 1840 οι δήμοι περιορίστηκαν σε 10. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των δήμων και των οικισμών που περιλάμβαναν.

 • Ο αριθμός μέσα στις αγκύλες [ ] είναι ο πληθυσμός σύμφωνα με την πρώτη επίσημη απογραφή του 1834. Σύμφωνα με την πρώτη απογραφή η Επαρχία Μαντινείας είχε 25.273 κατοίκους
 • Οι οικισμοί αναφέρονται με τα ονόματα της εποχής εκείνης. Σε παρένθεση αναφέρονται τα σημερινά ονόματα των οικισμών

Ο δήμος Τριπόλεως είχε συνολικό πληθυσμό 5.696 κατοίκους

 • Τριπολιτσά [4.217]
 • Σέχι [126]
 • Μπασάκου [185]
 • Μαντζαγρά [94]
 • Μπόσουνα [112]
 • Άγ. Βασίλειος [133]
 • Μαρκοβούνι [126]
 • Μπεδένι [67]
 • Περθώρι [206]
 • Συλίμνα [231]
 • Καρτερόλι [23]
 • Μονή Επάνω Χρέπας [7]
 • Ζαράκοβα [169]

Ο δήμος Μαντινείας είχε συνολικό πληθυσμό 1.512 κατοίκους

 • Μαντίνεια (Τσιπιανά) [771]
 • Σάγκα [202]
 • Λουκά [309]
 • Μονή Τσιπιανών [12]
 • Κικέρνι [218]

Ο δήμος Ορχομενού είχε συνολικό πληθυσμό 2.110 κατοίκους

 • Ορχομενοί (Λεβίδι) [806]
 • Καλπάκι [69]
 • Ρούσι [54]
 • Νούσημον [62]
 • Κακούρι [373]
 • Συμνάδες [165]
 • Καλτά [279]
 • Μονή Κλημέντος [3]
 • Μποντιά [297]
 • Μονή Μπεζενίκου [2]

Ο δήμος Νάσων είχε συνολικό πληθυσμό 1.029 κατοίκους

 • Νάσοι (Δάρα) [526]
 • Κόμι [150]
 • Πιγγάος [0]
 • Χατούζα [113]
 • Γκιούσι [0]
 • Αγάλι [128]
 • Μπεζενίκος [112]
 • Διάσελον [0]

Ο δήμος Ελισσούντος είχε συνολικό πληθυσμό 1.643 κατοίκους

 • Ελισσών (Αλωνίσταινα) [1.643 ]

Ο δήμος Καφυών είχε συνολικό πληθυσμό 732 κατοίκους

 • Καφυαί (Κανδύλα) [650]
 • Βενδεύι (Ήμιλος) [58]
 • Μονή Κανδύλας [9]
 • Καφυαί (Πλήσια) [15]

Ο δήμος Φαλάνθου είχε συνολικό πληθυσμό 1.871 κατοίκους

 • Φάλανθος (Αρκουδόρευμα) [749]
 • Πιάνα (Ανεμώσα) [269]
 • Λυμποβίσι [170]
 • Χρυσοβίτζι [683]

Ο δήμος Μαινάλου είχε συνολικό πληθυσμό 641 κατοίκους

 • Μαίναλος (Δαβιά) [170]
 • Τσελεπάκου [82]
 • Ροϊνό [389]

Ο δήμος Βαλτετσίου είχε συνολικό πληθυσμό 1.691 κατοίκους

 • Βαλτέτσι (Βαλτέσιον) [664]
 • Ραχαμύτες [27]

Ο δήμος Ορεστασίου είχε συνολικό πληθυσμό 724 κατοίκους

 • Ορεστάσιον (Κάπαρι) [222]
 • Μαυρογιάννη [29]
 • Κουτρουμπούχλια [144]
 • Μαρμαργίος [93]
 • Κεραστάρι [147]
 • Μανιάτι [89]

Ο δήμος Καλτεζών είχε συνολικό πληθυσμό 1.336 κατοίκους

 • Κολίνες [1.028]
 • Καλτεζαίς [225]
 • Αγριακόνα [83]

Ο δήμος Μανθυρέας είχε συνολικό πληθυσμό 1.145 κατοίκους[1]

 • Μανθυρέα (Βλαχοκερασιά) [289]
 • Αρβανιτοκερασιά [379]
 • Αλουποχώρι [88]
 • Γαρούνι [25]
 • Ζέλι [159]
 • Καπαρέλι [205]

Ο δήμος Ασέας είχε συνολικό πληθυσμό 778 κατοίκους

 • Ασέα (Καντρέβα) [291]
 • Δόριζα [127]
 • Μανάρι [179]
 • Μπαρπίτζα [92]
 • Λιανόν [89]

Ο δήμος Παλλαντίου είχε συνολικό πληθυσμό 991 κατοίκους

 • Παλλάντιον (Θάνα) [327]
 • Μουζάκι [73]
 • Μπεζίρι [156]
 • Μπερπάτη [105]
 • Μπολέτι [73]
 • Βουνό [257]

Ο δήμος Τεγέας είχε συνολικό πληθυσμό 1.468 κατοίκους

 • Τεγέα (Πιαλί) [285]
 • Αχούρια [291]
 • Ομερτζαούσι [29]
 • Άγ. Σώστης [77]
 • Τσίβα [132]
 • Ηβραήμ-Εφένδι [83]
 • Δεμίρι [115]
 • Στρίγγου [111]
 • Κερασίτσα [200]
 • Καμάρι [145]

Ο δήμος Γαρέας είχε συνολικό πληθυσμό 1.656 κατοίκους

 • Λιθοβούνια [47]
 • Γαρέας (Μπερτζοβάς) [783]
 • Μεϊμετ Αγά [145]
 • Μαγούλα [156]
 • Ρίζες [381]
 • Μάνεζι [144]
 • Μπόκο [0]

Ο δήμος Κορυθίου είχε συνολικό πληθυσμό 1.250 κατοίκους

 • Κορύθιον (Στενό) [307]
 • Αγιωργίτικα [302]
 • Νεοχώρι [261]
 • Σαμαρά [0]
 • Ζευγολάτειον [282]
 • Σούλσπαϊ [58]
 • Παρόρι [20]
 • Μονή Βαρσών [20]

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. «ΦΕΚ Α16/1835» σελ. 104 και 107 (σελ. 4 και 7 του pdf ) από ΕΕΤΑΑ. Δημοσιεύθηκε 24/05/1835. Αρχειοθετήθηκε 30/08/2018. Ανακτήθηκε 30/08/2018.
 • Αρκάδων Χρόνοι διοικητική διαίρεση της επαρχίας Μαντινείας (1840)
 • Απογραφή του 1834 , ΕΣΥΕ