Δήμος Φαλάνθου

πρώην Δήμος της Ελλάδας

Ο Δήμος Φαλάνθου ήταν διοικητική διαίρεση του Νόμου Αρκαδίας και υπήρξε δύο φορές. Την πρώτη περίοδο 1833 - 1912 και τη δεύτερη περίοδο 1999 - 2010.

Δήμος Φαλάνθου
(1999 - 2010)

Χώρα Ελλάδα
Έδρα Δαβιά
Τοπικές έδρες Τσελεπάκος, Χρυσοβίτσι, Πιάνα, Μαίναλο, Αλωνίσταινα, Ροεινό, Σιλίμνα
Διοίκηση  
 • Δήμαρχος Ψυχάρης Κωνσταντίνος (1999 - 2002)

Ψυχάρης Κωνσταντίνος (2003 - 2006)

Ψυχάρης Κωνσταντίνος (2007 - 2010)

Διοικητική υπαγωγή  
 • Αποκ. διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφ. ενότητα Αρκαδίας
Έκταση 208,545 km2
Πληθυσμός 1.310 κάτοικοι (απογραφή 2001)
Δήμος Φαλάνθου (24 - 05 - 1835)
Δημοτικές Κοινότητες
Διοικητική υπαγωγή
Δήμος Φαλάνθου
Γεωγραφική θέση
Νομός Αρκαδίας

Ιστορικό Δήμου Φαλάνθου Επεξεργασία

Ο Δήμος Φαλάνθου αρχικά συστάθηκε μετά την Εθνική Παλλιγγενεσία. Συγκεκριμένα, επί αντιβασιλείας του Όθωνα, με το διάταγμα Δ3/1833, ο Νομός Αρκαδίας χωρίστηκε σε 4 Επαρχίες. Στην Επαρχία Μαντινείας αρχικά υπήρχαν 17 Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Φαλάνθου. Εν συνεχεία με το νόμο ΚΕ΄/ 5.12.1845, η Επαρχία Μαντινείας περιελάμβανε 9 Δήμους, με ένατο το Δήμο Φαλάνθου, ο οποίος διατηρήθηκε μέχρι το 1912.

Με τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Ελευθερίου Βενιζέλου έπαψε να υφίσταται και επανασυστάθηκε με το Πρόγραμμα «Καποδίστρια»[1] από τη συνένωση Κοινοτήτων και οικισμών της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 - 2010, οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»[2] και εντάχθηκε στον νέο Δήμο Τρίπολης,[3] ως Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου. Βρισκόταν στο κέντρο περίπου του νομού, στο όρος Μαίναλο και έδρα του ήταν το χωριό Δαβιά.

Δήμος Φαλάνθου: 1833 Επεξεργασία

Το 1833, ο Δήμος Φαλάνθου είχε συνολικό πληθυσμό 1.871 κατοίκους.

Δήμος Φαλάνθου: 1999 - 2010 Επεξεργασία

Ο Δήμος περιλάμβανε 7 Δημοτικά Διαμερίσματα:

Δ.Δ. Τσελεπάκου
Δ.Δ. Αλωνισταίνης -- η Αλωνίσταινα
Δ.Δ. Μαινάλου -- το Μαίναλο
Δ.Δ. Πιάνας -- η Πιάνα
Δ.Δ. Ροεινού -- το Ροεινό
Δ.Δ. Σιλίμνης -- η Σιλίμνα
Δ.Δ. Χρυσοβιτσίου

Διοικητικές μεταβολές Δήμου Φαλάνθου Επεξεργασία

Διοικητικές μεταβολές Δήμου Φαλάνθου[4]
α/α Ημερομηνία Φ.Ε.Κ. Μεταβολές (1835 - 1912)
1) 24-05-1835 ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835 Σύσταση του Δήμου Φαλάνθου με έδρα τον οικισμό Αρκουδόρευμα.

Οι οικισμοί Λυμποβίσι, Χρυσοβίτσι και Πιάνα προσαρτώνται στο Δήμο Φαλάνθου.

2) 08-03-1841 ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841 Οι οικισμοί Συλίμνα, Καρτερόλι και Ζαράκωβα αποσπώνται από το Δήμο Τριπόλεως και προσαρτώνται στο Δήμο Φαλάνθου.

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από το Δήμο Ελισσούντος και προσαρτάται στο Δήμο Φαλάνθου.

Οι οικισμοί Τσελεπάκος, Δαβιά και Ροϊνό αποσπώνται από το Δήμο Μαινάλου και προσαρτώνται στο Δήμο Φαλάνθου.

Η έδρα του Δήμου Φαλάνθου μεταφέρεται από τον οικισμό Αρκουδόρευμα, στον οικισμό Πιάνα.

3) 08-12-1845 ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845 Οι οικισμοί Καρτερόλι και Δαβιά του Δήμου Φαλάνθου, καταργούνται.

Οι οικισμοί Άνω Δαβιά, Κάτω Δαβιά, Καρδαράς και Λυκόχια προσαρτώνται στο Δήμο Φαλάνθου.

4) 25-07-1879 ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879 Ο οικισμός Λυμποβίσι του Δήμου Φαλάνθου καταργείται.

Ο οικισμός Μαντέϊκα προσαρτάται στο Δήμο Φαλάνθου.

5) 24-08-1912 ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912 Ο οικισμός Τσελεπάκος ορίζεται έδρα της Κοινότητας Τσελεπάκου.

Οι οικισμοί Αρκουδόρευμα, Άνω Δαβιά, Κάτω Δαβιά και Μαντέϊκα, αποσπώνται από το Δήμο Φαλάνθου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Τσελεπάκου.

Ο οικισμός Χρυσοβίτσι αποσπάται από το Δήμο Φαλάνθου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Χρυσοβιτσίου.

Ο οικισμός Πιάνα αποσπάται από το Δήμο Φαλάνθου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Πιάνας.

Οι οικισμοί Καρδαράς και Λυκόχια αποσπώνται από το Δήμο Φαλάνθου και προσαρτώνται στην Κοινότητα Πιάνας.

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από το Δήμο Φαλάνθου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Αλωνισταίνης.

Ο οικισμός Ροϊνό αποσπάται από το Δήμο Φαλάνθου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ροϊνού.

Ο οικισμός Ζαράκωβα αποσπάται από το Δήμο Φαλάνθου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Ζαράκωβας.

Ο οικισμός Συλίμνα αποσπάται από το Δήμο Φαλάνθου και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Συλίμνης.

Ο Δήμος Φαλάνθου καταργείται.

α/α Ημερομηνία Φ.Ε.Κ. Μεταβολές (1997 - 2010)
1) 04-12-1997 ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997 Επανασύσταση του Δήμου Φαλάνθου, με την απόσπαση του οικισμού Δαβιά από την Κοινότητα Τσελεπάκου και τον ορισμό του ως έδρα του Δήμου Φαλάνθου.

Οι οικισμοί Τσελεπάκος και Κάτω Δαβιά, αποσπάται από την Κοινότητα Τσελεπάκου και προσαρτώνται στο Δήμο Φαλάνθου.

Οι οικισμοί Χρυσοβίτσι και Μαντέϊκα, αποσπώνται από την Κοινότητα Χρυσοβιτσίου και προσαρτώνται στο Δήμο Φαλάνθου.

Ο οικισμός Πιάνα αποσπάται από την Κοινότητα Πιάνας και προσαρτάται στο Δήμο Φαλάνθου.

Ο οικισμός Αλωνίσταινα αποσπάται από την Κοινότητα Αλωνισταίνης και προσαρτάται στο Δήμο Φαλάνθου.

Ο οικισμός Μαίναλον αποσπάται από την Κοινότητα Μαινάλου και προσαρτάται στο Δήμο Φαλάνθου.

Ο οικισμός Ροεινόν αποσπάται από την Κοινότητα Ροεινού και προσαρτάται στο Δήμο Φαλάνθου.

Ο οικισμός Σιλίμνα αποσπάται από την Κοινότητα Σιλίμνης και προσαρτάται στο Δήμο Φαλάνθου.

2) 07-06-2010 ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010 Οι οικισμοί Τσελεπάκος, Χρυσοβίτσι, Πιάνα, Δαβιά, Κάτω Δαβιά, Αλωνίσταινα, Μαίναλον, Μαντέϊκα, Ροεινόν και Σιλίμνα, αποσπώνται από το Δήμο Φαλάνθου και προσαρτώνται στο Δήμο Τρίπολης.

Ο Δήμος Φαλάνθου καταργείται.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

Χάρτης περιοχής Επεξεργασία