Άνοιγμα κυρίου μενού

Διοικητική διαίρεση νομού Λευκάδας (πρόγραμμα Καποδίστριας)

(Ανακατεύθυνση από Διοικητική διαίρεση νομού Λευκάδας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Λευκάδας.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.


 Νομός Λευκάδας    [ 22.506 ]


Πίνακας περιεχομένων

-- Δήμος Λευκάδας --Επεξεργασία

Ο δήμος Λευκάδας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 10.875 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λευκάδας [ 7.548 ]
Δ.δ. Αγίου Νικήτα -- ο Άγιος Νικήτας [ 66 ]
Δ.δ. Αλεξάνδρου [ 685 ]
Δ.δ. Απολπαίνης -- η Απόλπαινα [ 507 ]
Δ.δ. Καλαμιτσίου -- το Καλαμίτσι [ 261 ]
Δ.δ. Καριωτών -- οι Καριώτες [ 442 ]
Δ.δ. Κατούνης [ 933 ]
Δ.δ. Τσουκαλάδων [ 433 ]

-- Δήμος Απολλωνίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Απολλωνίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.235 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βασιλικής -- η Βασιλική [ 431 ]
Δ.δ. Αγίου Ηλία -- ο Άγιος Ηλίας [ 158 ]
Δ.δ. Αγίου Πέτρου [ 617 ]
Δ.δ. Αθανίου [ 203 ]
Δ.δ. Βουρνικά -- ο Βουρνικάς [ 218 ]
Δ.δ. Δραγάνου [ 134 ]
Δ.δ. Ευγήρου [ 194 ]
Δ.δ. Κομηλίου -- το Κομήλι [ 49 ]
Δ.δ. Κονταραίνης -- η Κοντάραινα [ 237 ]
Δ.δ. Μαραντοχωρίου -- το Μαραντοχώρι [ 327 ]
Δ.δ. Νικολή [ 139 ]
Δ.δ. Σύβρου -- ο Σύβρος [ 418 ]
Δ.δ. Χορτάτων -- τα Χορτάτα [ 110 ]


-- Δήμος Ελλομένου --Επεξεργασία

Ο δήμος Ελλομένου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.600 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Νυδρίου [ 1.394 ]
Δ.δ. Βαυκερής -- η Βαυκερή [ 100 ]
Δ.δ. Βλυχού [ 539 ]
Δ.δ. Κατωχωρίου [ 169 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου [ 505 ]
Δ.δ. Πλατυστόμων [ 419 ]
Δ.δ. Πόρου [ 226 ]
Δ.δ. Φτερνού -- το Φτερνό [ 181 ]
Δ.δ. Χαραδιατίκων [ 202 ]

-- Δήμος Καρυάς --Επεξεργασία

Ο δήμος Καρυάς έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.427 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Καρυάς -- η Καρυά [ 989 ]
Δ.δ. Εγκλουβής [ 205 ]
Δ.δ. Πηγαδησάνων -- οι Πηγαδησάνοι [ 233 ]


-- Δήμος Μεγανησίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Μεγανησίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.092 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κατωμερίου -- το Κατωμέρι [ 492 ]
Δ.δ. Βαθέως -- το Βαθύ [ 145 ]
Δ.δ. Σπαρτοχωρίου [ 455 ]


-- Δήμος Σφακιωτών --Επεξεργασία

Ο δήμος Σφακιωτών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.862 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λαζαράτων -- τα Λαζαράτα [ 454 ]
Δ.δ. Ασπρογερακάτων -- τα Ασπρογερακάτα [ 102 ]
Δ.δ. Δρυμώνος -- ο Δρυμώνας [ 159 ]
Δ.δ. Εξανθείας -- η Εξάνθεια [ 374 ]
Δ.δ. Καβάλου -- ο Κάβαλλος [ 307 ]
Δ.δ. Πινακοχωρίου -- το Πινακοχώρι [ 247 ]
Δ.δ. Σπανοχωρίου -- το Σπανοχώρι [ 219 ]


-- Κοινότητα Καλάμου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Καλάμου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 543 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Καλάμου -- ο Κάλαμος [ 483 ]
Κ.δ. Επισκοπής -- η Επισκοπή [ 60 ]

-- Κοινότητα Καστού --Επεξεργασία

Η κοινότητα Καστού έχει (πραγματικό) πληθυσμό 120 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Καστού -- ο Καστός [ 120 ]