Διοικητική διαίρεση νομού Λευκάδας (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Λευκάδας.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.


 Νομός Λευκάδας    [ 22.506 ]


Ο δήμος Λευκάδας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 10.875 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λευκάδας [ 7.548 ]
Δ.δ. Αγίου Νικήτα -- ο Άγιος Νικήτας [ 66 ]
Δ.δ. Αλεξάνδρου [ 685 ]
Δ.δ. Απολπαίνης -- η Απόλπαινα [ 507 ]
Δ.δ. Καλαμιτσίου -- το Καλαμίτσι [ 261 ]
Δ.δ. Καριωτών -- οι Καριώτες [ 442 ]
Δ.δ. Κατούνης [ 933 ]
Δ.δ. Τσουκαλάδων [ 433 ]

Ο δήμος Απολλωνίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.235 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βασιλικής -- η Βασιλική [ 431 ]
Δ.δ. Αγίου Ηλία -- ο Άγιος Ηλίας [ 158 ]
Δ.δ. Αγίου Πέτρου [ 617 ]
Δ.δ. Αθανίου [ 203 ]
Δ.δ. Βουρνικά -- ο Βουρνικάς [ 218 ]
Δ.δ. Δραγάνου [ 134 ]
Δ.δ. Ευγήρου [ 194 ]
Δ.δ. Κομηλίου -- το Κομήλι [ 49 ]
Δ.δ. Κονταραίνης -- η Κοντάραινα [ 237 ]
Δ.δ. Μαραντοχωρίου -- το Μαραντοχώρι [ 327 ]
Δ.δ. Νικολή [ 139 ]
Δ.δ. Σύβρου -- ο Σύβρος [ 418 ]
Δ.δ. Χορτάτων -- τα Χορτάτα [ 110 ]


Ο δήμος Ελλομένου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.600 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Νυδρίου [ 1.394 ]
Δ.δ. Βαυκερής -- η Βαυκερή [ 100 ]
Δ.δ. Βλυχού [ 539 ]
Δ.δ. Κατωχωρίου [ 169 ]
Δ.δ. Νεοχωρίου [ 505 ]
Δ.δ. Πλατυστόμων [ 419 ]
Δ.δ. Πόρου [ 226 ]
Δ.δ. Φτερνού -- το Φτερνό [ 181 ]
Δ.δ. Χαραδιατίκων [ 202 ]

Ο δήμος Καρυάς έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.427 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Καρυάς -- η Καρυά [ 989 ]
Δ.δ. Εγκλουβής [ 205 ]
Δ.δ. Πηγαδησάνων -- οι Πηγαδησάνοι [ 233 ]


Ο δήμος Μεγανησίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.092 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κατωμερίου -- το Κατωμέρι [ 492 ]
Δ.δ. Βαθέως -- το Βαθύ [ 145 ]
Δ.δ. Σπαρτοχωρίου [ 455 ]


Ο δήμος Σφακιωτών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.862 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λαζαράτων -- τα Λαζαράτα [ 454 ]
Δ.δ. Ασπρογερακάτων -- τα Ασπρογερακάτα [ 102 ]
Δ.δ. Δρυμώνος -- ο Δρυμώνας [ 159 ]
Δ.δ. Εξανθείας -- η Εξάνθεια [ 374 ]
Δ.δ. Καβάλου -- ο Κάβαλλος [ 307 ]
Δ.δ. Πινακοχωρίου -- το Πινακοχώρι [ 247 ]
Δ.δ. Σπανοχωρίου -- το Σπανοχώρι [ 219 ]


Η κοινότητα Καλάμου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 543 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Καλάμου -- ο Κάλαμος [ 483 ]
Κ.δ. Επισκοπής -- η Επισκοπή [ 60 ]

Η κοινότητα Καστού έχει (πραγματικό) πληθυσμό 120 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Καστού -- ο Καστός [ 120 ]