Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 1971

Το 1971 η Χούντα πραγματοποίησε μεταρρύθμιση στη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας.

Η μεταρρύθμιση προέβλεπε την διαίρεση της Ελλάδας σε 7 περιφερειακές διοικήσεις, διοικητές των οποίων θα ήταν υφυπουργοί - περιφερειακοί διοικητές. Οι 52 νομαρχίες θα αυξάνονταν σε 56. Ο Νομός Αττικής χωρίστηκε σε 4 ακόμη νομαρχίες. Η μεταρρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή στις 26 Αυγούστου 1971. Την ίδια ημέρα ο Γεώργιος Παπαδόπουλος πραγματοποίησε ανασχηματισμό στην κυβέρνησή του.

Οι πρώτοι υφυπουργοί - περιφερειακοί - διοικητές ήταν οι:

Περιφερειακή Διοίκηση Υφυπουργός & Περιφερειακός Διοικητής
1 Αττικής & Νήσων Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
2 Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Γκαντώνας
3 Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδος Κωνσταντίνος Καρύδας
4 Θεσσαλίας Ιωάννης Λαδάς
5 Κρήτης Γιώργος Γεωργαλάς
6 Ηπείρου Διομήδης Αγγελόπουλος
7 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Μπράβος

Μετά το πραξικόπημα του Ιωαννίδη, η Κυβέρνηση Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου 1973 στις 26 Νοεμβρίου 1973 ανακοίνωσε ότι «καταργούνται το Συνταγματικόν Δικαστήριον, το ΑΣΔΥ, και αι Περιφερειακαί διοικήσεις».