Ο Διονύσιος ο Μιλήσιος ήταν αρχαίος Έλληνας σοφιστής και δάσκαλος της ρητορικής. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια και ήταν μαθητής και οπαδός του Ισαίου. Δίδαξε σε πολλές πόλεις ρητορική. Είχε λάβει την εύνοια του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού χάρη της οποία υπήρξε μέλος του Αλεξανδρινού Μουσείου. Αργότερα όμως απώλεσε την εύνοια αυτή όπου και μετέβη στην Έφεσο.

Διονύσιος ο Μιλήσιος
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταρήτορας

Ο Φιλόστρατος στο έργο του "Βίοι σοφιστών" παράλληλα με τα βιογραφικά στοιχεία που παρέχει για τον Διονύσιο, έχει διασώσει και δείγμα λόγου του υπό τον τίτλο "Θρήνος επί Χαιρωνεία", που αναφέρεται στον φίλο του αυτοκράτορα.
Ο Διονύσιος ο Μιλήσιος πέθανε στην Έφεσο και ετάφη στην αγορά της πόλης.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τομ.6ος, σελ.91 (15ος)
  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τομ.21ος, σελ. 138 (38ος)