Δολάριο του Κιριμπάτι
Χώρα: Κιριμπάτι Κιριμπάτι
Υποδιαίρεση: ισότιμο με το αυστραλιανό δολάριο
Κωδικός ISO 4217: Δεν υπάρχει

Το δολάριο (dollar) είναι το νόμισμα του Κιριμπάτι. Δεν αποτελεί ανεξάρτητο νόμισμα, αλλά η ισοτιμία του είναι σε αναλογία 1:1 με το Δολάριο Αυστραλίας. Κέρματα κόπηκαν το 1979 και κυκλοφόρησαν παράλληλα με τα αυστραλιανά τραπεζογραμμάτια και τα αυστραλιανά κέρματα.

Κέρματα Επεξεργασία

Τα κέρματα έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους το 1979 και ήταν του 1, των 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών και 1 δολαρίου. Τα κέρματα είναι ίδια στο μέγεθος με τα αντίστοιχα αυστραλιανά κέρματα, με εξαίρεση τα κέρματα των 50 λεπτών (μικρότερα και στρογγυλά) και του 1 δολαρίου (μεγαλύτερα και δωδεκαγωνικά).

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία