Δολάριο του Τουβαλού
Χώρα: Τουβαλού Τουβαλού
Υποδιαίρεση: ισότιμο με το αυστραλιανό δολάριο
Κωδικός ISO 4217: Δεν υπάρχει

Το δολάριο (dollar) είναι το νόμισμα του Τουβαλού. Από το 1966 ως το 1976 το Τουβαλού χρησιμοποίησε το Δολάριο Αυστραλίας. Το 1976 το μικρό νησιωτικό κράτος άρχισε να κόβει δικά του κέρματα για κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι αυτά κυκλοφορούν μαζί με τα αυστραλιανά κέρματα και ότι το Τουβαλού συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυστραλιανά τραπεζογραμμάτια.

Σεντ και δολάριο Τουβαλού

Το δολάριο του Τουβαλού δεν είναι ανεξάρτητο νόμισμα και δεν έχει καταχωρηθεί με κάποιον κωδικό τύπου ISO 4217. Αντιμετωπίζεται ως ισότιμο με το αυστραλιανό δολάριο (κωδικός AUD).

Κέρματα Επεξεργασία

Το 1976 εισήχθησαν κέρματα του 1, 2, 5, 10, 20 και 50 λεπτών και 1 δολαρίου. Τα μπρούντζινα κέρματα του 1 και 2 λεπτών και τα χαλκονικέλινα των 5, 10 και 20 λεπτών ήταν στο μέγεθος και στη σύνθεση τα ίδια με τα αντίστοιχα αυστραλιανά κέρματα. Όπως έχει γίνει στην Αυστραλία, στη χώρα έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία τα κέρματα του 1 και 2 λεπτών, όμως αυτά των 2 δολαρίων δεν έχουν ακόμα εισαχθεί.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία