Δομημένη καλωδίωση

Η δομημένη καλωδίωση ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που θα εγκατασταθούν μέσα μετάδοσης που θα χρειαστούν για να συνδεθούν δικτυακές συσκευές σε κτίρια.

Τα καλώδια που είναι κάτω από το πάτωμα αφαιρούνται

Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Χωρίζεται σε 5 υποσυστήματα. Από αυτά τα υποσυστήματα 3 είναι σημεία σύνδεσης και 2 είναι καλωδιώσεις.

Συστατικά μέρηΕπεξεργασία

Σημεία σύνδεσηςΕπεξεργασία

  1. Υποσύστημα κεντρικής διασύνδεσης
  2. [[Βικιπαίδεια:http://www.cnc.uom.gr/network/domi/orizontia.htm%7CΥποσύστημα[νεκρός σύνδεσμος] κατακόρυφης - οριζόντιας καλωδίωσης]]
  3. Υποσύστημα απολήξεων (τερματικών) οριζόντιας καλωδίωσηςΣυστήματα δομημένης καλωδίωσης

ΚαλωδιώσειςΕπεξεργασία

  1. Υποσύστημα κατακόρυφης καλωδίωσης
  2. Υποσύστημα οριζόντιας καλωδίωσης