Με τον όρο Δοξολογία στην εκκλησιαστική λειτουργική όσο και στην εκκλησιαστική υμνολογία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερη λειτουργία με δοξαστικό χαρακτήρα αλλά και ιδιαίτερος τύπος υμνολογίας σε αντιδιαστολή με την ευχαριστία και τη δέηση.

Στη σύγχρονη εκκλησιαστική γλώσσα Δοξολογία ονομάζεται η τελετουργική ευχαριστήρια "δέηση" που γίνεται στους ιερούς ναούς επί σπουδαίων γεγονότων, ή ανάμνησης αυτών, π.χ. Πρωτοχρονιά, εθνικές εορτές κ.λπ.

Η Δοξολογία διακρίνεται σε Μικρή Δοξολογία και Μεγάλη Δοξολογία.