Σειρά προβαδίσματος στην Ελλάδα

Η σειρά προβαδίσματος είναι η διαδοχική ιεραρχία θεσμικών προσώπων μεγάλης ονομαστικής σημασίας για την χώρα, η οποία τηρείται αυστηρά κατά τις επίσημες τελετές.

Για την Ελλάδα, η σειρά προβαδίσματος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. 76632/2021 με τίτλο "Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα"[1], η σειρά έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α'

 1. Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 2. Πρωθυπουργός
 3. Πρόεδρος της Βουλής
 4. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
 5. Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης
 6. Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας
 7. Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης
 8. Αρχηγοί των Αναγνωριζομένων από τον Κανονισμό της Βουλής Κομμάτων και των Κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 9. Πρώην Πρωθυπουργοί
 10. Πρώην Πρόεδροι της Βουλής
 11. Μέλη της Κυβέρνησης και Υφυπουργοί
 12. Πρύτανης Διπλωματικού Σώματος
 13. Έλληνες Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 14. Αντιπρόεδροι της Βουλής
 15. Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών
 16. Βουλευτές
 17. Έλληνες Ευρωβουλευτές
 18. Πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 19. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
 20. Γενικοί Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Έλληνες δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 21. Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 22. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
 23. Περιφερειάρχης, όταν παρίσταται στην Περιφέρειά του
 24. Δήμαρχος, όταν παρίσταται στον Δήμο του
 25. Μητροπολίτης, όταν παρίσταται στην έδρα του

ΤΜΗΜΑ Β'

 1. Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών
 2. Διαπιστευμένοι στην Ελλάδα ξένοι πρέσβεις
 3. Μέλη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
 4. Αποκρισάριοι και Έξαρχοι, Αρχηγοί άλλων δογμάτων και άλλων θρησκευμάτων, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
 5. Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος
 6. όσοι φέρουν τον βαθμό του Μεγαλόσταυρου
 7. Αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχηγό Στόλου και Αρχηγό ΑΤΑ
 8. Γενικός Γραμματέας Προεδρίας της Δημοκρατίας
 9. Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού
 10. Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
 11. Γενικός Γραμματέας της Βουλής
 12. Γενικοί Γραμματείς και Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων
 13. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 14. Πρυτάνεις ή Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 15. Έλληνες Πρέσβεις με καταληκτικό βαθμό
 16. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι, Αντιστράτηγοι Ελληνικής Αστυνομίας
 17. Ειδικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Ειδικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικοί Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων
 18. Πρεσβευτές
 19. Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
 20. Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

ΤΜΗΜΑ Γ'

 1. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών και Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων στις Περιφέρειες
 2. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών και Πρόεδροι πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στους Δήμους
 3. Ειρηνοδίκες και Προϊστάμενοι Δικαστικών γρα­φείων στις Περιφέρειες και στους Δήμους
 4. Αντιπεριφερειάρχης (Χωρικός), όταν παρίσταται στην Περιφερειακή Ενότητά του
 5. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν παρίσταται στην Περιφέρειά του
 6. Λοιποί Περιφερειάρχες
 7. Λοιποί Αντιπεριφερειάρχες, όταν παρίστανται στην Περιφέρειά τους
 8. Έπαρχος
 9. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όταν παρίσταται στο Δήμο του
 10. Πρόεδρος ΠΕΔ
 11. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφερειών
 12. Δήμαρχοι άλλων Δήμων, της οικείας Περιφέρειας
 13. Αντιδήμαρχοι του Δήμου
 14. Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Περιφέρειες
 15. Περιφερειακοί Σύμβουλοι όταν παρίστανται στην Περιφέρειά τους
 16. Δημοτικοί Σύμβουλοι όταν παρίστανται στο Δήμο τους

ΤΜΗΜΑ Δ'

 1. Πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών
 2. Πρόεδρος Κοινωνικών Εταίρων και Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
 3. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι Π.Ν., Υποπτέραρχοι, Υποστράτηγοι (Αστυνομίας), Υποναύαρχοι Λ.Σ., Υποστράτηγοι Π.Σ.
 4. Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι Π.Ν., Ταξίαρχοι Π.Α., Ταξίαρχοι (Αστυνομίας), Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ., Αρχιπύραρχοι Π.Σ., Ανώτεροι Ταξίαρχοι Ταγμάτων
 5. Διοικητές Διοικήσεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος
 6. Πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί
 7. Πρώην Βουλευτές
 8. Πρόεδρος και Μέλη Δημοτικών Κοινοτήτων όταν παρίσταται στην περιοχή τους
 9. Πρόεδροι ΔΣ Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Περιφερειών και των Δήμων

ΤΜΗΜΑ Ε'

 1. Διοικητές Δημοσίων Οργανισμών
 2. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 3. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ
 4. Πρόεδροι λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, Οργανισμών Ιδρυμάτων στην Αθήνα
 5. Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
 6. Πρόεδροι Δ.Σ. Πανελληνίων Επιστημονικών Οργανώσεων Αθηνών
 7. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στην Αθήνα
 8. Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
 9. Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα­τιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
 10. Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
 11. Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
 12. Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (Ε.Κ.Α.)
 13. Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών
 14. Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών
 15. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών
 16. Πρόεδρος Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών
 17. Πρόεδρος Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών στην Αθήνα
 18. Πρόεδρος Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου στην Αθήνα
 19. Εκπρόσωποι Ενώσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα
 20. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού στην Αθήνα
 21. Πρόεδροι Οργανώσεων Παλαιών Πολεμιστών, Αξιωματικών, υπαξιωματικών και Οπλιτών, στην Αθήνα
 22. Εκπρόσωποι Σώματος Αδελφών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην Αθήνα

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

 1. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ
 1. Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων και Πρόεδρος του Δ.Σ. Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) για την πόλη του Πειραιά
 2. Πρόεδρος Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη
 3. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ στους Δήμους
 4. Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη
 5. Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού με στολή στους Δήμους
 6. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους
 7. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στην Θεσσαλονίκη
 8. Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
 9. Πρόεδροι Αναπήρων και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων
 10. Εκπρόσωποι Ενώσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στις Περιφέρειες και τους Δήμους
 11. Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και ελληνικού Οδηγισμού με στολή στις Περιφέρειες
 12. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στους Δήμους και τις Περιφέρειες
 13. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους και Πρόεδροι Λογοτεχνικών Σωματείων στους Δήμους
 14. Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων
 15. Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
 16. Πρόεδροι άλλων Συλλόγων και Σωματείων

Ειδικές Παρατηρήσεις:

 • Οι εκπρόσωποι του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καταλαμβάνουν την ίδια θέση
 • Κάθε φορά που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει θέση στο τέλος του τμήματος στο οποίο κατατάσσεται ο προσκαλούμενος
 • Μέλη της Κυβέρνησης ή Γενικοί Γραμματείς που ορίζονται ως εκπρόσωποι της Κυβέρνησης σε τοπικές εορτές, προηγούνται όλων των τοπικών αρχών
 • Εκπρόσωποι των αναγνωρισμένων κομμάτων κατατάσσονται στο τέλος του Α' Τμήματος εκτός αν έχουν ιδιότητα βουλευτή
 • Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς, όταν παρίσταται στις έδρες των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, έπεται των Προέδρων των Δικαστηρίων
  • Εάν αυτός είναι κατώτερος κατά βαθμό από παρισταμένους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λιμενικού Σώματος, τίθεται σύμφωνα με την καθιερωμένη από τους στρατιωτικούς κανονισμούς τάξη

Προβλέψεις για την Θεσσαλονίκη

Επεξεργασία
 1. Όταν παρίστανται Διαπιστευμένοι Γενικοί Πρόξενοι, τοποθετούνται μετά τον Μητροπολίτη
 2. Όταν παρίσταται ο Πρόεδρος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, έπεται των Διαπιστευμένων Γενικών Προξένων.
 3. Όταν παρίστανται ο οικείος Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και οι Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών και Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων και εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τοποθετούνται μετά τον Πρόεδρο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
 4. Όταν παρίσταται ο Διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού, έπεται των Δικαστικών Αρχών
 1. ΦΕΚ 4961/Β/26-10-2021