Σειρά προβαδίσματος στην Ελλάδα

Η σειρά προβαδίσματος είναι η διαδοχική ιεραρχία θεσμικών προσώπων μεγάλης ονομαστικής σημασίας για την χώρα, η οποία τηρείται αυστηρά κατά τις επίσημες τελετές.

Για την Ελλάδα, η σειρά προβαδίσματος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. 52749 /28.9.2006 περί του "καθορισμού σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα", η επίσημη σειρά προβαδίσματος διακρίνεται ανάλογα με το διοικητικό επίπεδο και έχει ως εξής:

Η επίσημη σειρά προβαδίσματος στην ΑθήναΕπεξεργασία

 1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
 2. Ο Πρωθυπουργός
 3. Ο Πρόεδρος Βουλής
 4. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
 5. Ο Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης
 6. Οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας
 7. Οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης
 8. Οι Αρχηγοί των Αναγνωριζομένων από τον Κανονισμό της Βουλής Κομμάτων και των Κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 9. Οι πρώην Πρωθυπουργοί Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών Περιόδων
 10. Οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής
 11. Τα Μέλη της Κυβέρνησης
 12. Ο Πρύτανης Διπλωματικού Σώματος (ο αρχαιότερος διαπιστευμένος αρχηγός ξένης διπλωματική αποστολής στην Ελλάδα)
 13. Ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 14. Οι Αντιπρόεδροι της Βουλής
 15. Οι Έλληνες Αντιπρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 16. Οι Βουλευτές
 17. Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές
 18. Οι Πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 19. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
 20. Οι Γενικοί Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
 21. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
 22. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
 23. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
 24. Οι Διαπιστευμένοι στην Ελλάδα Ξένοι Πρέσβεις
 25. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς
 26. Ο Νομάρχης Αθηνών
 27. Ο Δήμαρχος Αθηναίων
 28. Τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
 29. Οι Αποκρισάριοι και οι Έξαρχοι
 30. Οι Αρχηγοί άλλων Δογμάτων
 31. Ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας
 32. Οι τιμημένοι με τον Μεγαλόσταυρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
 33. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού (ΓΕΣ), Ναυτικού (ΓΕΝ) και Αεροπορίας (ΓΕΑ)
 34. Οι Αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος
 35. Ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας
 36. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
 37. Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής
 38. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων
 39. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής
 40. Οι Πρυτάνεις ή οι Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
 41. Οι Αντιστράτηγοι
 42. Οι Αντιναύαρχοι
 43. Οι Αντιπτέραρχοι
 44. Οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας
 45. Οι Πρέσβεις
 46. Οι Ειδικοί Γραμματείς των Υπουργείων
 47. Οι Πρεσβευτές
 48. Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου (της Νομαρχίας Αθηνών)
 49. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (του Δήμου Αθηναίων)
 50. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)
 51. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
 52. Οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι
 53. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Αθηναίων
 54. Οι Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
 55. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
 56. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
 57. Οι πρώην βουλευτές
 58. Οι Υποστράτηγοι
 59. Οι Υποναύαρχοι
 60. Οι Υποπτέραρχοι
 61. Οι Υποστράτηγοι Ελληνικής Αστυνομίας
 62. Ο Υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)
 63. Ο Υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.)
 64. Οι Ταξίαρχοι
 65. Οι Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.)
 66. Οι Ταξίαρχοι της Πολεμικής αεροπορίας (Π.Α.)
 67. Οι Ταξίαρχοι της Ελληνικής Αστυνομίας
 68. Οι Αρχιπλοίαρχοι του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)
 69. Οι Αρχιπύραρχοι
 70. Οι τιμημένοι με Ανώτερους Ταξιάρχους Ταγμάτων
 71. Οι Διοικητές του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
 72. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 73. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.)
 74. Οι Πρόεδροι των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, Οργανισμών και Ιδρυμάτων
 75. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
 76. Οι Πρόεδροι του Δ.Σ. των Πανελληνίων Επιστημονικών Οργανώσεων Αθηνών
 77. Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
 78. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Ε.Σ.Ε.Ε.)
 79. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.)
 80. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.)
 81. Ο Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
 82. Ο Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (Ε.Κ.Α.)
 83. Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών
 84. Ο Πρόεδρος των Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών
 85. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών
 86. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
 87. Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
 88. Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού
 89. Οι Πρόεδροι των Οργανώσεων Παλαιών Πολεμιστών, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών
 90. Οι εκπρόσωποι του Σώματος Αδελφών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 91. Οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων

Παρατηρήσεις:

 • Κάθε φορά που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει τη θέση του προσκληθέντος.

Η επίσημη σειρά προβαδίσματος στη ΘεσσαλονίκηΕπεξεργασία

 1. Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης
 2. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
 3. Οι διαπιστευμένοι Γενικοί Πρόξενοι
 4. Οι Βουλευτές
 5. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Σχολής Δικαστών
 6. Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
 7. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών
 8. Ο Πρόεδρος Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων
 9. Ο Εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 10. Ο Διοικητής του Γ' Σώματος Στρατού
 11. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης
 12. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας
 13. Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης
 14. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
 15. Οι πρώην Υπουργοί Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών περιόδων
 16. Οι Αρχηγοί άλλων Δογμάτων
 17. Οι Πρυτάνεις ή οι Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 18. Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου
 19. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 20. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.)
 21. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο
 22. Το Δημοτικό Συμβούλιο
 23. Οι πρώην Βουλευτές
 24. Οι Πρόεδροι των Λιμενικών Ταμείων
 25. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
 26. Οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία και κατά ιεραρχική τάξη
 27. Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Οργανώσεων
 28. Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
 29. Οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
 30. Οι Πρόεδροι των Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων
 31. Οι Εκπρόσωποι της Εθνικής Αντίστασης
 32. Οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού, με στολή
 33. Οι Πρόεδροι των Εργατικών Οργανώσεων
 34. Οι Πρόεδροι των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
 35. Οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

Παρατηρήσεις:

 • Όταν παρίστανται εκτός Αθηνών Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, ως εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ή Αρχηγοί των αναγνωριζομένων από τον κανονισμό της Βουλής κομμάτων και των κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή Βουλευτές, ως εκπρόσωποι της Βουλής, ή Ξένοι Πρέσβεις, τοποθετούνται σύμφωνα με τη σειρά προβαδίσματος που ισχύει στην Αθήνα.
 • Κάθε φορά που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει τη θέση του προσκληθέντος.

Η επίσημη σειρά προβαδίσματος στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτωνΕπεξεργασία

 1. Ο οικείος Μητροπολίτης
 2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
 3. Ο Νομάρχης
 4. Οι Βουλευτές
 5. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Εφετών
 6. Ο Πρόεδρος Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων
 7. Ο Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών (στις πόλεις έδρες μόνο Πρωτοδικείων)
 8. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων (στις πόλεις έδρες μόνο Πρωτοδικείων)
 9. Ο Ανώτερος Διοικητής της φρουράς
 10. Ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 11. Ο Δήμαρχος
 12. Οι πρώην Υπουργοί Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών περιόδων
 13. Οι Πρυτάνεις ή οι Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 14. Ο Προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου
 15. Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου
 16. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 17. Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ.
 18. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (Ο.Λ.Π.), για την πόλη του Πειραιά
 19. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 20. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο
 21. Οι Δήμαρχοι του Νομού (μόνο όταν οι επίσημες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην πρωτεύουσα του Νομού)
 22. Το Δημοτικό Συμβούλιο
 23. Οι πρώην Βουλευτές
 24. Οι Πρόεδροι Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
 25. Οι Πρόεδροι των Λιμενικών Ταμείων
 26. Οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία και κατά ιεραρχική τάξη
 27. Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Οργανώσεων
 28. Οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
 29. Οι Πρόεδροι των Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων
 30. Οι εκπρόσωποι των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
 31. Οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού, με στολή
 32. Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
 33. Οι Πρόεδροι των Επαγγελματικών Οργανώσεων
 34. Οι Πρόεδροι των Εργατικών Οργανώσεων
 35. Οι Πρόεδροι των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
 36. Οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

Παρατηρήσεις:

 • Όταν παρίστανται εκτός Αθηνών Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, ως εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ή Αρχηγοί των αναγνωριζομένων από τον κανονισμό της Βουλής κομμάτων και των κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή Βουλευτές, ως εκπρόσωποι της Βουλής, ή ξένοι Πρέσβεις, τοποθετούνται σύμφωνα με τη σειρά προβαδίσματος που ισχύει στην Αθήνα.
 • Όταν στις έδρες Νομαρχιών και πρωτεύουσες Νομών παρίστανται Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, έπονται αυτών, οι Βουλευτές, ο Νομάρχης και μετά ακολουθεί ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς είναι κατώτερος, κατά βαθμό, των Διοικητών των Διοικήσεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που εδρεύουν στην πόλη, οι Διοικητές αυτοί τίθενται με αυτόν, κατά την καθιερωμένη από τους Στρατιωτικούς κανονισμούς τάξη, σύμφωνα με την ιεραρχία των βαθμών.
 • Στις τοπικές εορτές το προβάδισμα έχει ο Δήμαρχος της πόλης.
 • Κάθε φορά που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει τη θέση του προσκληθέντος.

Η επίσημη σειρά προβαδίσματος στις έδρες των Δήμων και ΕπαρχιώνΕπεξεργασία

 1. Ο Έπαρχος (στις έδρες Επαρχιών)
 2. Ο Δήμαρχος
 3. Οι Βουλευτές
 4. Ο Νομάρχης
 5. Ο Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών
 6. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών των Διοικητικών Δικαστηρίων
 7. Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (Ανώτερος Αξιωματικός)
 8. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 9. Ο Ειρηνοδίκης
 10. Το Επαρχιακό Συμβούλιο (στις έδρες Επαρχιών)
 11. Το Δημοτικό Συμβούλιο
 12. Οι πρώην Βουλευτές
 13. Οι Πρόεδροι Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ.
 14. Οι Πρόεδροι των Λιμενικών Ταμείων
 15. Οι Προϊστάμενοι των Δημοσίων Υπηρεσιών
 16. Οι Προϊστάμενοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Τραπεζών
 17. Οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία και κατά ιεραρχική τάξη
 18. Οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών με στολή
 19. Οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Οργανώσεων
 20. Οι Αντιπρόσωποι του Τύπου
 21. Οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
 22. Οι Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων
 23. Οι εκπρόσωποι των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
 24. Οι Πρόεδροι των Λογοτεχνικών Σωματείων
 25. Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
 26. Οι Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων
 27. Οι Πρόεδροι των Εργατικών Οργανώσεων
 28. Οι Πρόεδροι των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
 29. Οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

Παρατηρήσεις:

 • Στις τοπικές εορτές το προβάδισμα έχει ο Δήμαρχος της πόλης.
 • Όταν παρίστανται εκτός Αθηνών Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, ως εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ή Αρχηγοί των αναγνωριζομένων από τον κανονισμό της Βουλής κομμάτων και των κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή Βουλευτές, ως εκπρόσωποι της Βουλής, ή Ξένοι Πρέσβεις, τοποθετούνται σύμφωνα με τη σειρά προβαδίσματος που ισχύει στην Αθήνα.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς είναι κατώτερος κατά βαθμό των Διοικητών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που εδρεύουν στην πόλη, οι Διοικητές αυτοί τίθενται με αυτόν, κατά την καθιερωμένη από τους Στρατιωτικούς κανονισμούς τάξη, σύμφωνα με την ιεραρχία των βαθμών.
 • Κάθε φορά που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει τη θέση του προσκληθέντος.

Η επίσημη σειρά προβαδίσματος στις έδρες των ΚοινοτήτωνΕπεξεργασία

 1. Ο Πρόεδρος Κοινότητας
 2. Οι Βουλευτές
 3. Οι Ειρηνοδίκης
 4. Ο Νομάρχης
 5. Ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (Ανώτερος ή κατώτερος Αξιωματικός)
 6. Το Κοινοτικό Συμβούλιο
 7. Οι πρώην Βουλευτές
 8. Οι Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών
 9. Οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών
 10. Οι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία και κατά ιεραρχική τάξη
 11. Οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών με στολή
 12. Οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
 13. Οι Πρόεδροι των Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων
 14. Οι εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
 15. Οι Πρόεδροι των Γεωργικών Συνεταιρισμών
 16. Οι Πρόεδροι των άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

Παρατηρήσεις:

 • Όταν παρίστανται εκτός Αθηνών Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, ως εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ή Αρχηγοί των αναγνωριζομένων από τον κανονισμό της Βουλής κομμάτων και των κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή Βουλευτές, ως εκπρόσωποι της Βουλής, ή Ξένοι Πρέσβεις, τοποθετούνται σύμφωνα με τη σειρά προβαδίσματος που ισχύει στην Αθήνα.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς είναι κατώτερος κατά βαθμό των Διοικητών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που εδρεύουν στην πόλη, οι Διοικητές αυτοί τίθενται με αυτόν, κατά την καθιερωμένη από τους Στρατιωτικούς κανονισμούς τάξη, σύμφωνα με την ιεραρχία των βαθμών.
 • Κάθε φορά που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει τη θέση του προσκληθέντος.