Ο Αντιναύαρχος (Ανχος) είναι ο δεύτερος υψηλότερος στρατιωτικός βαθμός (OF-8) του πολεμικού ναυτικού, ισοδύναμος του αντιστράτηγου και του αντιπτεράρχου. Ένας αντιναύαρχος είναι ανώτερος του υποναυάρχου και κατώτερος του ναυάρχου.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι Αξιωματικοί
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αρχιπτέραρχος
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι Αξιωματικοί
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι Αξιωματικοί
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστές
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Vice Admiral.

Στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

Επίσης, ο βαθμός του αντιναυάρχου ως ανώτερου αξιωματικού υφίσταται και στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή. Είναι ο ανώτερος βαθμός εξέλιξης εν ενεργεία αξιωματικού σε αυτό το Σώμα. Κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, χορηγείται ο βαθμός του Ναυάρχου Λ.Σ. - Ε.Α. εν αποστρατεία για τους ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους αντιναυάρχους.

ΔιακριτικάΕπεξεργασία

Ο αντιναύαρχος διεθνώςΕπεξεργασία

Στο ναυτικό πολλών χωρών,[1] ο αντιναύαρχος είναι βαθμός τριών αστέρων με κώδικα OF-8 στο NATO, αν και σε μερικές δυνάμεις όπως το Γαλλικό ναυτικό είναι βαθμός OF-7, με τον κώδικα OF-8 να αντιστοιχεί στον βαθμό τεσσάρων αστέρων του squadron vice-admiral.

ΑυστραλίαΕπεξεργασία

Κύριο λήμμα: Vice admiral (Australia)

In the Royal Australian Navy, the rank of vice admiral is held by the Chief of Navy and, when the positions are held by navy officers, by the Vice Chief of the Defence Force, the Chief of Joint Operations, and/or the Chief of Capability Development Group.

Vice admiral is the equivalent of air marshal in the Royal Australian Air Force and lieutenant general in the Australian Army.

ΚαναδάςΕπεξεργασία

Στο βασιλικό Καναδιό Ναυτικό,ο βαθμός του αντιναυάρχου (VAdm) (vice-amiral ή Vam στα Γαλλικά) είναι ισοδύναμος με τον αντιστράτηγο του Καναδικού Στρατού ξηράς και της Βασιλικής Καναδικής Αεροπορίας. ο αντιναύαρχος είναι αξιωματικός σημαίας, το ναυτικό ισοδύναμο του αντιστράτηγου. Ένας αντιναύαρχος είναι ανώτερος του υποναυάρχου και του υποστράτηγου, και κατώτερος του ναυάρχου και του στρατηγού.

Τα διακριτικά του βαθμού ενός Καναδού αντιναυάρχου είναι τα ακόλουθα:

  • On the navy blue mess dress jacket and the navy blue service dress tunic: the cuff insignia is one wide gold braid below two standard size gold braids, the superior one includes the executive curl.
  • On tropical white mess dress and tropical white service dress tunic: three silver maple leaves, beneath silver crossed sword and baton, all surmounted by a St. Edward's Crown located on gold shoulder boards.

Two rows of gold oak leaves are located on the black visor of the white service cap. From 1968 to June 2010, the navy blue service dress tunic featured only a wide gold braid around the cuff with three gold maple leaves, beneath crossed sword and baton, all surmounted by a St. Edward's Crown located on cloth shoulder straps.

Vice-admirals are addressed by rank and name; thereafter by subordinates as "Sir" or "Ma'am". Vice-admirals are normally entitled to a staff car; the car will normally bear a flag, dark blue with three gold maple leaves arranged one over two.

A vice-admiral generally holds only the most senior command or administrative appointments, barring only Chief of Defence Staff, which is held by a full admiral or general. Appointments held by vice-admirals may include:

Charles, Prince of Wales holds the honorary rank of vice admiral in the Royal Canadian Navy.[2]

Πρότυπο:Canadian officer ranks

ΓαλλίαΕπεξεργασία

Στη Γαλλία, ο αντιναύαρχος είναι ο ανώτατος βαθμός στο Γαλλικό Ναυτικό; higher ranks, vice-amiral d'escadre and amiral, are permanent functions, style and position (in French rang et appellation) given to a vice-amiral-ranking officer. The vice-amiral rank used to be an OF-8 rank in NATO charts, but nowadays, it is more an OF-7 rank.

The rank of vice-amiral d'escadre (literally, "squadron vice-admiral", with more precision, "fleet vice-admiral") equals a NATO OF-8 rank.

In the ancien régime Navy, between 1669 and 1791. The office of "Vice-Admiral of France" (Vice-amiral de France) was the highest rank, the supreme office of "Admiral of France" being purely ceremonial.

Distinct offices were :

  • 1669-1791 Vice-admiral of the West (Atlantic Ocean).
  • 1669-1791 Vice-admiral of the East (Mediterranean Sea).
  • 1778-1791 Vice-admiral of the Asian and American Seas (American shores).
  • 1784-1788 Vice-admiral of the Indian Seas (Indian Ocean).

IndiaΕπεξεργασία

In India, vice admiral is a three star admiral.

ItalyΕπεξεργασία

In Italy, the equivalent to vice admiral is the ammiraglio di squadra.

PhilippinesΕπεξεργασία

In Philippines, the rank vice admiral is the highest-ranking official of the Philippine Navy. He is recognized as the flag officer in-charge of the Navy. The rank vice-admiral in the Philippines, has the same ranking in the U.S Navy.

United KingdomΕπεξεργασία

Κύριο λήμμα: Vice admiral (Royal Navy)

In the Royal Navy the rank of vice-admiral should be distinguished from the office of "Vice-Admiral of the United Kingdom", which is an Admiralty position usually held by a retired "full" admiral, and that of "Vice-Admiral of the Coast", a now obsolete office dealing with naval administration in each of the maritime counties.

HistoryΕπεξεργασία

Κύριο λήμμα: Admiral (United Kingdom)

Ηνωμένες ΠολιτείεςΕπεξεργασία

VietnamΕπεξεργασία

In Vietnam, the equivalent to vice admiral is the phó đô đốc. -->

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  1. 1,0 1,1 ο Αντιναύαρχος είναι ένας βαθμός τριών αστέρων στις ναυτικές δυνάμεις των χωρών του NATO και της Κοινοπολιτείας, περιλαμβανομένου (από το 2001) του Βασιλικού Ναυτικού. (Refer UK DCI (Joint Service) 125/2001)
  2. Deachman, Bruce; McCulloch, Sandra (9 November 2009), «Royals arrive in Ottawa in final leg of cross-Canada tour», Ottawa Citizen, http://www.canada.com/entertainment/Royals+arrive+Ottawa+final+cross+Canada+tour/2203180/story.html, ανακτήθηκε στις 10 November 2009 

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία

Κοινοί βαθμοί των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατηγός ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.) Στρατηγός Ε.Χ. (ε.α.) Ναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. (ε.α.) Στρατηγός Π.Σ. (ε.α.)
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Ε.Χ. Αντιναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιστράτηγος Π.Σ.
Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. Υποστράτηγος Ε.Χ. Υποναύαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποστράτηγος Π.Σ.
Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. Ταξίαρχος Ε.Χ. Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπύραρχος
Ανώτεροι
Αστυνομικός Διευθυντής Συνταγματάρχης Ε.Χ. Πλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πύραρχος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αντισυνταγματάρχης Ε.Χ. Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Αντιπύραρχος
Αστυνόμος Α΄ Ταγματάρχης Ε.Χ. Πλωτάρχης Λ.Σ.-Ε.Α. Επιπυραγός
Κατώτεροι
Αστυνόμος Β΄ Μοίραρχος Υποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Πυραγός
Υπαστυνόμος Α΄ Υπομοίραρχος Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.-Ε.Α. Υποπυραγός
Υπαστυνόμος Β΄ Ανθυπομοίραρχος Σημαιοφόρος Λ.Σ.-Ε.Α. Ανθυποπυραγός
Ανθυπασπιστές
Ανθυπαστυνόμος Ανθυπασπιστής E.X. Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-Ε.Α. Πυρονόμος
Υπαξιωματικοί
Αρχιφύλακας (Ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Α΄ Αρχικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Παραγωγικής Σχολής)
Αρχιφύλακας (Μη ανακριτικός) Ενωμοτάρχης Β΄ Επικελευστής Λ.Σ.-Ε.Α. Αρχιπυροσβέστης (Μη Παραγωγικής Σχολής)
Υπαρχιφύλακας (Ανακριτικός)
Υπαρχιφύλακας (Μη ανακριτικός)
Υπενωμοτάρχης Κελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.
(Υποκελευστής Λ.Σ.-Ε.Α.)
Υπαρχιπυροσβέστης
Αστυφύλακες, Χωροφύλακες, Λιμενοφύλακες, Πυροσβέστες
Αστυφύλακας Χωροφύλακας Λιμενοφύλακας Πυροσβέστης
Δόκιμοι
Δόκιμος Αστυφύλακας Δόκιμος Χωροφύλακας Δόκιμος Λιμενοφύλακας Δόκιμος Πυροσβέστης
π  σ  ε