Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο ανθυποπλοίαρχος (συντομογραφείται ως Ανθχος) είναι στρατιωτικός βαθμός (OF-1) του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος. Ανήκει στους κατώτερους αξιωματικούς, ο δεύτερος κατώτερος και είναι αντίστοιχος του υπολοχαγού του Στρατού Ξηράς και του υποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αιθεράρχης
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Ενδιάμεσοι
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Κατώτατοι Υπαξιωματικοί
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας (τιμητικά) Υποδίοπος (καταργήθηκε) Ανθυποσμηνίας (καταργήθηκε)
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Ο Ανθυποπλοίαρχος είναι ανώτερος του σημαιοφόρου και κατώτερος του υποπλοιάρχου. Είναι επίσης βαθμός του Εμπορικού Ναυτικού, ο τρίτος στην ιεραρχία των εμπορικών πλοίων.

Για να γίνει ένας πολίτης ανθυποπλοίαρχος πρέπει να αποφοιτήσει από την σχολή ναυτικών δοκίμων [1]. Για την εισαγωγή στη σχολή απαιτούνται πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά από τρία χρόνια στο βαθμό του Σημαιοφόρου, προάγεται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και παρακολουθεί το Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων.

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Sub-Lieutenant.

ΔιακριτικάΕπεξεργασία

 
Η επωμίδα του Ανθυποπλοίαρχου στο ελληνικό/κυπριακό πολεμικό ναυτικο
 
Το διακριτικό καρπού του Ανθυποπλοίαρχου στο ελληνικό/κυπριακό πολεμικό ναυτικό
 
Το διακριτικό καρπού του Ανθυποπλοίαρχου στο λιμενικό σώμα - ακτοφυλακή
 
Το διακριτικό καρπού του Πλοίαρχου Γ' στο εμπορικό ναυτικό

Τα διακριτικά του στρατιωτικού βαθμού αυτού είναι δύο χρυσές σειρίδες στο κάτω άκρο των χειρίδων (μανίκια) του χιτωνίου της χειμερινής στολής όπου στο Π.Ν. η πρώτη σειρίδα συστρέφεται δημιουργώντας κύκλο (παραδοσιακά το «μάτι του Νέλσωνα»). Στο Λιμενικό Σώμα αντί της συστροφής φέρονται υπερκείμενα χρυσοκέντητες χιαστί δύο άγκυρες. Οι μηχανικοί φέρουν κάτω από την πρώτη σειρίδα μία ακόμη μικρή μπορντό σειρίδα, οι ιατροί κόκκινη, οι οικονομικοί άσπρη και οι φαρμακοποιοί πράσινη.

ΠηγέςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία