Με τον όρο Ναύτης (Ντης), (αγγλικά: sailor, seaman‎‎) χαρακτηρίζονται:

 1. Εκείνος που εκτελεί την στρατιωτική θητεία του στις ναυτικές δυνάμεις της χώρας του (sailor ή jack). Ειδικότερα στην ιεραρχία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, Ναύτης ονομάζεται ο οπλίτης που ανήκει στην κατώτατη βαθμίδα της κλίμακας και είναι ο μόνος που δεν καλείται βαθμοφόρος.
 2. Γενικότερα ο κάθε ναυτιλλόμενος (seaman).
 3. Ειδικότερα αυτός που ανήκει σε προσωπικό βάσεως ή πλοίου σε εργασίες καταστρώματος, που τελεί υπό τις διαταγές του ναύκληρου (κοινώς λοστρόμου) και εκτελεί εργασίες πηδαλιούχου, οπτήρα, συντήρησης και καθαρισμού του σκάφους (εκτός μηχανοστασίου, ενδιαιτημάτων και τροφαποθηκών ,και βάρδιες VHF) και του εξαρτισμού του.
Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
AΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
ΑΝΩΤΕΡΟΙ
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
ΟΠΛΙΤΕΣ
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Ο Ναύτης στο Πολεμικό Ναυτικό

Επεξεργασία

Στην Κοινοπολιτεία, είναι η χαμηλότερη κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρεται στις τρεις χαμηλότερες τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ. Το αντίστοιχο του ναύτη είναι το matelot στις γαλλόφωνες χώρες και το matrose στις γερμανόφωνες χώρες.[1]

Αντίστοιχα, οι ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού διακρίνονται, ανάλογα των καθηκόντων τους, κατά επιστασίες.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Κ.Δ.Ν.Δ., ο ναύτης του υπό ελληνική σημαία πλοίου ή συμβεβλημένου με το Ν.Α.Τ., περιλαμβάνεται στο προσωπικό καταστρώματος και θα πρέπει να είναι κάτοχος σχετικής άδειας ναύτου.[2]

Υπάρχουν 4 βαθμοί ναύτη[3][4] (matelot) στο Βασιλικό Ναυτικό του Καναδά:

Γερμανία

Επεξεργασία

Η γερμανική κατάταξη του ναύτη (γερμανικά: matrose‎‎) είναι η χαμηλότερη κατάταξη του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Είναι ισοδύναμο με τον OR1 στο ΝΑΤΟ και είναι βαθμός Α3 στους μισθολογικούς κανόνες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας.[5]

Ινδονησία

Επεξεργασία

Στην Ινδονησία, αυτός ο βαθμός αναφέρεται ως "kelasi". Υπάρχουν τρία επίπεδα αυτού του βαθμού στο Πολεμικό Ναυτικό της Ινδονησίας τα οποία είναι: "ναυτικός στρατολόγησης" (kelasi dua), "ναυτικός μαθητευόμενος" (kelasi satu) και "ναύτης" (kelasi kepala). Το σύστημα αξιολόγησης αντικατοπτρίζει αυτό που χρησιμοποιείται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.[6][7]

Η ιταλική κατάταξη του ναύτη (ιταλικά: comune di seconda classe‎‎) είναι η χαμηλότερη κατάταξη του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού ισοδύναμου στο ΝΑΤΟ με τον OR1.[8]

Ο ναύτης είναι η τρίτη καταταγμένη κατάταξη από το τέλος στα αξιώματα του Ναυτικού των Η.Π.Α. και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, που κατατάσσεται πάνω από τον μαθητευόμενο ναύτη και κάτω από τον βαθμό του αξιωματικού τρίτης τάξης. Η τάξη χρησιμοποιείται επίσης στο Σώμα Ναυτών Θαλάσσιων Στρατιωτικών Μονάδων των Ηνωμένων Πολιτειών (αγγλικά: United States Naval Sea Cadet Corps‎‎).[9]

Η ρωσική λέξη "ναυτικός" ή "ναύτης" (ρωσικά: матрос; matros‎‎) προέρχεται από το γερμανικό "matrose". Στην Αυτοκρατορική Ρωσία, η κατώτατη ναυτική τάξη ήταν ο «ναύτης 2ης τάξης» (ρωσικά: матрос 2-й статьи‎‎). Η Εσθονία (εσθονικά: mаdrus‎‎) και η Λετονία (λετονικά: mаtrozis‎‎) χρησιμοποιούν στενά συνδεδεμένους όρους.[7]

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. «U.S. Navy Enlisted Military Ranks | USN». www.usamilitarybenefits.com. Ανακτήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020. 
 2. «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, Άρθρο 73» (PDF). 
 3. «Royal Canadian Navy | Canadian military». Encyclopedia Britannica (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020. 
 4. «Canadian Armed Forces 101 for Civilians» (PDF). 
 5. Brockhaus. "Matrose". The Encyclopaedia in 24 volumes (1796–2001). 14: 3-7653-3674-2. p. 337.
 6. «kelasi kepala - Wiktionary bahasa Indonesia». id.wiktionary.org. Ανακτήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020. 
 7. 7,0 7,1 w3ki.com. «Seaman (rank)». www.w3ki.com (στα Μαλαισιανά). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Ιουνίου 2020. Ανακτήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020. 
 8. ^NATO STANAG 2116 (NATO standardization agreement - accordo sulle norme) NATO Codes for Grades of Military Personnel (codici per i gradi del personale militare) versione 5 del 13-03-1996
 9. «Seaman - Military Center». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Νοεμβρίου 2020. Ανακτήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020.