Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός

Βαθμός Ελληνικού στρατού

Ο Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός (ΔΕΑ) είναι ένας βαθμός αξιωματικού (OF-D) που απονέμεται σε συγκεκριμένους στρατιώτες θητείας (οι οποίοι πριν πάρουν το βαθμό λέγονται Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί - ΥΕΑ), διότι αποφοίτησαν επιτυχώς από τη ΣΕΑΠ (Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού), τη ΣΔΒ (Σχολή Διαβιβάσεων), τη ΣΠΒ (Σχολή Πυροβολικού), το ΚΕΥΠ (Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου), τη ΣΤΘ (Σχολή Τεθωρακισμένων) ή τη ΣΜΧ (Σχολή Μηχανικού). Οι ΔΕΑ αμείβονται με το 60% του μισθού του μόνιμου Ανθυπολοχαγού, ενώ όταν ονομαστούν έφεδροι Ανθυπολοχαγοί με το 80% του μισθού του.[1] Ο βαθμός του ΔΕΑ υφίσταται από τον 19ο αιώνα (1888) κι ως όρος προέρχεται από το δοκώ (νομίζω, πιστεύω), το οποίο σημαίνει αποδεκτός ύστερα από δοκιμασία. Συνήθως τους ανατίθενται καθήκοντα διμοιρίτη (επικεφαλής διμοιρίας), διοικητή λόχου (στα Τ.Ε.) υπηρεσίες Αξιωματικών (Αξιωματικός υπηρεσίας μονάδας) και καθήκοντα της ειδικότητας τους. Υπηρετούν πέντε μήνες περισσότερους από τους στρατιώτες. Στην εφεδρεία φτάνουν μέχρι το βαθμό του Λοχαγού, αφού έχουν κληθεί για μετεκπαίδευση (απαραίτητη η μετεκπαίδευση για όσους υπηρέτησαν σε Όπλο ή στο Σώμα Εφοδιασμού Μεταφορών) την τελευταία πενταετία, όπως και στον εκάστοτε βαθμό εφέδρου. Επίσης, κατ' εξαίρεση μπορούν να φτάσουν και ως τον βαθμό του εφέδρου Ταγματάρχη, μετά από συνεργασία ή δωρεά στον Ελληνικό Στρατό. Οι έφεδροι Αξιωματικοί μπορούν να κληθούν για μετεκπαίδευση ή επιστράτευση έως την ηλικία των 52 (για Εφ. Ανθυπολοχαγούς) και των 54 (για Εφ. Λοχαγούς).

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
AΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
ΑΝΩΤΕΡΟΙ
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
ΟΠΛΙΤΕΣ
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Officer Candidate, Officer Aspirant και Non-Regular Officer Designate στο NATO.

Εκπαίδευση Επεξεργασία

Στο διάστημα της εκπαίδευσής του είναι Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός (ΥΕΑ Α' - διοικούμενοι) την πρώτη περίοδο (2 μήνες) και (ΥΕΑ Β' - διοικούντες) την τελευταία (2 μήνες). Η εκπαίδευση είναι σκληρή και κινείται κυρίως γύρω από την πειθαρχία. Με την αποφοίτησή τους από τη σχολή του όπλου ή σώματος, οι σπουδαστές δεν είναι πια στρατιώτες και ονομάζονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί. Δεν αποκλείεται να συνεχιστεί κάποια εκπαίδευση επίσης στη μονάδα εκστρατείας όπου τους μεταθέτουν. Απολύονται με τον βαθμό του Έφεδρου Ανθυπολοχαγού, τον οποίον φέρουν για 40-50 μέρες όσο είναι εν ενεργεία, ενώ ακόμα και μετά από την απόλυση τους κατέχουν τον βαθμό, μέχρι την πρώτη μετεκπαίδευση (η τυχόν επιστράτευση) και ακολουθούν πιθανές προαγωγές.

Διακριτικά και αρχαιότητα κατά τη θητεία Επεξεργασία

Τα διακριτικά του βαθμού του ΔΕΑ δεικνύουν το όπλο ή σώμα στο οποίο ανήκει. Για να φθάσει κάποιος να γίνει ΔΕΑ, πρέπει να περάσει πρώτα από την εκπαίδευση που προβλέπεται στη σχολή αξιωματικών του όπλου ή σώματος που ανήκει. Ως διακριτικό βαθμού φέρει στις επωμίδες της στολής του, περιφερειακά, διπλό κορδόνι με τα χρώματα του όπλου ή του σώματος στο οποίο έχει ενταχθεί. Οι ΔΕΑ είναι ανώτεροι από τους στρατιώτες και κάθε υπαξιωματικό αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα: όσο λέγονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί, δεν δέχονται χαιρετισμό από Ανθυπασπιστές (βαθμός OR-9) και προφανώς ως αξιωματικοί δεν αποδίδουν χαιρετισμό σε αυτούς. Μέχρι να αφαιρεθούν τα κορδόνια και μπει το ασημένιο αστέρι, οι ΔΕΑ και οι Ανθυπασπιστές συμπεριφέρονται ως ομοιόβαθμοι λόγω της πολύχρονης εμπειρίας των δεύτερων. Ωστόσο όταν οι ΔΕΑ ονομαστούν Ανθυπολοχαγοί, αίρεται αυτή η μεταβατική κατάσταση και είναι πλέον ανώτεροι. Αυτό δεν συμβαίνει στο Πολεμικό Ναυτικό, αφού ο απόφοιτος της σχολής ονομάζεται κατευθείαν Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός χωρίς το ιδιαίτερο μεταβατικό στάδιο.

[2]

Παραπομπές Επεξεργασία