Συζήτηση:Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 9 μήνες από Infoshelter

«Γοητευμένος από την στρατιωτική ζωή υπηρέτησε δόκιμος έφεδρος αξιωματικός στο στρατόπεδο Παπαργύρη της Δράμας, στην 5η μοίρα καταδρομών των Λ.Ο.Κ. , και είχε κάνει αίτηση για να γίνει μόνιμος αρχιλοχίας». Δεν στέκει και χρειάζεται ισχυρή πηγή για να επιβεβαιωθεί το «μόνιμος αρχιλοχίας». Ως ΔΕΑ γινόταν ανθυπολοχαγός, με την ανακατάταξη θα παρέμενε αξιωματικός, δεν μπορεί να γινόταν υπαξιωματικός (ούτε καν Ανθυπασπιστής;). Στην πορεία είδα ότι ούτε η παραπομπή έλεγε κάτι τέτοιο. Το αφαίρεσα. - geraki (συζήτηση) 17:37, 19 Μαΐου 2018 (UTC)Απάντηση

Ως ΔΕΑ γινόταν ανθυπολοχογός, εφόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις, και απολυόταν ως ανθυπολοχαγός (πάλι εφόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις...), με διαταγή ΓΕΣ έναν μήνα πριν απολυθεί.
Εάν όμως δήλωνε ανακατάταξη και γινόταν δεκτός, ξεκινούσε από υπαξιωματικός.
Γνωρίζω συγκεκριμένα, γιατί ήμουν από τις τελευταίες σειρές, αν όχι η τελευταία, ΥΕΑ, που γίνονταν ΔΕΑ, και οι οποίοι δέχονταν εθελοντικά απώλεια βαθμού προκειμένου να μονιμοποιηθούν στον στρατό, έστω και ως υπαξιωματικοί, κάτι που δεν το έκανα προσωπικά.
Ένα βασικό κίνητρο ήταν το οικονομικό, γιατί ο μισθός ενός επιλοχία ή ενός αρχιλοχία δεν είχε μεγάλη διαφορά από ενός υπολοχαγού. Infoshelter (συζήτηση) 06:09, 2 Ιουλίου 2023 (UTC)Απάντηση
Επιστροφή στη σελίδα "Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός".