Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός

Ο Επίκουρος Σημαιοφόρος είναι Στρατιωτικός βαθμός (OF-D) του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, περίπου αντίστοιχος του Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ) στον Στρατό Ξηράς και στην Πολεμική Αεροπορία. Οι Επίκουροι Σημαιοφόροι ονομάζονται Δόκιμοι Επίκουροι Αξιωματικοί όσο φοιτούν στην σχολή και πριν τους απονεμηθεί ο βαθμός του Σημαιοφόρου Επικούρου Αξιωματικού. Οι απόφοιτοι Ιατρικών Σχολών και όσοι έχουν δίπλωμα Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού μπορούν να γίνουν Επίκουροι Σημαιοφόροι.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
AΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
ΑΝΩΤΕΡΟΙ
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
ΟΠΛΙΤΕΣ
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Ειδικότερα οι κατέχοντες δίπλωμα Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού αμέσως μετά την άδεια ορκομωσίας παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (Κ.Ε.ΠΑΛ.) ώστε να φοιτήσουν στο Σχολείο Επίκουρων Αξιωματικών (Μάχιμων) (Σ.Ε.Α./Μ) το οποίο διαρκεί περίπου σαράντα (40) ημέρες. Οι επιτυχόντες Σ.Ε.Α./Μ δίνουν κατάλληλο όρκο και πλέον ονομάζονται Επίκουροι Σημαιοφόροι (Μάχιμοι). Η θητεία του Σ.Ε.Α./Μ διαρκεί από 14-17 μήνες, από την ημέρα της κατάταξής τους.

Οι ΣΕΑ/Μ ως Μάχιμοι Αξιωματικοί είναι αρχαιότεροι των αξιωματικών άλλων ειδικοτήτων είτε εκείνοι είναι μόνιμοι είτε έφεδροι, και αντικαθιστούν τον κυβερνήτη ή τον ύπαρχο σε πλωτή μονάδα, εφόσον δεν υπάρχει άλλος αρχαιότερος μάχιμος αξιωματικός, ακόμα και αν σε αυτήν τύχει να υπηρετούν αξιωματικοί ανώτερου βαθμού άλλης όμως ειδικότητας.[1]

Ο θεσμός των Εφέδρων Αξιωματικών στο σώμα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού προερχομένων από τις τάξεις του Εμπορικού Ναυτικού ανάγεται τουλάχιστον από την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, 1912-13, οπότε και καθιερώθηκε. Σημαντική επίσης υπήρξε και συμβολή τους στις επιχειρήσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οπότε και δημιουργήθηκε η Σχολή Εφέδρων Μαχίμων Αξιωματικών προερχόμενων από τις τάξεις του ΕΝ[2].

Στους αγγλόφωνους στρατούς ο αντίστοιχος βαθμός καλείται Reserve Ensign.

Παραπομπές

Επεξεργασία