Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο λοχίας είναι βαθμός υπαξιωματικού (OR-6) και παλαιότερα (OR-5), του ελληνικού Στρατού Ξηράς, ανώτερος του δεκανέα και κατώτερος του επιλοχία.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αιθεράρχης
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Ενδιάμεσοι
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Κατώτατοι Υπαξιωματικοί
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας (τιμητικά) Υποδίοπος (καταργήθηκε) Ανθυποσμηνίας (καταργήθηκε)
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Ο αντίστοιχος βαθμός στους αγγλόφωνους στρατούς καλείται Sergeant.

Πίνακας περιεχομένων

ΔιακρίσειςΕπεξεργασία

 
Το διακριτικό του έφεδρου Λοχία στον ελληνικό στρατό
 
Το διακριτικό του έφεδρου Λοχία στον κυπριακό στρατό
 
Το διακριτικό του Λοχία ΕΠΟΠ-ΕΜΘ στον ελληνικό στρατό
 
Το διακριτικό του Λοχία ΕΠΥ στον κυπριακό στρατό
 
Το διακριτικό του μόνιμου Λοχία στον ελληνικό στρατό
 
Το διακριτικό του μόνιμου Λοχία στον κυπριακό στρατό
 
Το διακριτικό του Λοχία Β' στον βασιλικό ελληνικό στρατό
 
Το διακριτικό του Λοχία Α' στον βασιλικό ελληνικό στρατό
 
Το διακριτικό του Λοχία στις ηνωμένες πολιτείες


Στο Στρατό Ξηράς διακρίνονται σε:

  • μόνιμους, που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
  • Σε εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ)
  • Σε οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ/ΕΠΥ)
  • Σε επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ)
  • Σε έφεδρους λοχίες. Ο βαθμός του έφεδρου λοχία απονέμεται τιμητικά δύο μήνες πριν από την απόλυση σε έφεδρους δεκανείς ειδικών δυνάμεων και ΕΛΔΥΚ που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

Οι αντίστοιχοι βαθμοί στο Πολεμικό Ναυτικό είναι ο κελευστής και στην Πολεμική Αεροπορία ο σμηνίας.

ΕτυμολογίαΕπεξεργασία

Η λέξη λοχίας προέρχεται από το λόχος + -ίας (συνήθης κατάληξη πολλών ελληνικών ουσιαστικών).

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία