Πρότυπο:Βαθμοί και διακριτικά των υπαξιωματικών του Ελληνικού Στρατού Ξηράς

Διακριτικά βαθμών ανθυπασπιστών, υπαξιωματικών και οπλιτών
Κωδ. NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
(Επαγγελματίες)
(Επεξ.)
Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει Διακριτ. Όπλου / Σώματος μόνο
ΣΜΥ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΣΜΥ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΣΜΥ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΕΠΟΠ-ΕΜΘ ΟΒΑ ΟΒΑ ΕΠΟΠ/ΟΒΑ
Ανθ/στής
[1]
Αρχιλοχίας Επιλοχίας Λοχίας Δεκανέας Υποδεκανέας Στρατιώτης
(Κληρωτοί)
(Επεξ.)
Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει Δεν φέρει διακριτ.
Λοχίας Δεκανέας Υποδεκανέας Στρατιώτης
  1. Ο βαθμός του ανθυπασπιστή σύμφωνα με την κατάταξη του Ελληνικού Στρατού Ξηράς αποτελεί ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ Αξιωματικών και Υπαξιωματικών και είναι αρχαιότερος του Δόκιμου Εφέδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ).Σύμφωνα με την κατάταξη του ΝΑΤΟ ανήκει στους υπαξιωματικούς (OR-9), αν και συνήθως αναλαμβάνει καθήκοντα κατώτερου αξιωματικού. Δείτε το 2116 AR 20-1, 3.70 έκδοση 6η του 2010 του ΝΑΤΟ.