Η Ιερά Σύνοδος είναι το ανώτατο εκκλησιαστικό όργανο διοίκησης για τις αυτοκέφαλες ορθόδοξες εκκλησίες. Προεδρεύεται από τον προκαθήμενο της περιοχής και αποτελείται από όλους τους επισκόπους που είναι κανονικά μέλη, στα οποία ο προκαθήμενος λογοδοτεί. Ο όρος "Ιερά Σύνοδος" ή και "Διαρκής Ιερά Σύνοδος" χρησιμοποιείται ως επίσημο όνομα για τον ίδιο τον οργανισμό, ενώ ο όρος "σύνοδος" συχνά αναφέρεται σε μια κάποια συγκεκριμένη συνεδρίαση του οργάνου αυτού.

Όλες οι αυτοκέφαλες και ορισμένες αυτόνομες εκκλησίες έχουν η κάθε μία τη δική της ιερά σύνοδο, και μπορεί επίσης να υπάρχουν τοπικές (συνήθως ονομάζονται Επαρχιακές Σύνοδοι), ειδικά αν μια συγκεκριμένη εκκλησία απλώνεται εδαφικά σε μεγάλη έκταση. Η ιδιότητα του μέλους της Ιεράς Συνόδου καθορίζεται από τις παραδόσεις και τα κανονικά έγγραφα μιας συγκεκριμένης εκκλησίας. Σε ορισμένες εκκλησίες όλοι οι επίσκοποι που φέρουν την ονομασία του μητροπολίτη θεωρούνται μέλη (π.χ. στην Εκκλησία της Αντιόχειας), ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όλοι οι ενεργοί επίσκοποι, είτε με γεωγραφική επισκοπή είτε όχι, θεωρούνται μέλη (π.χ. στην Ορθόδοξη Εκκλησία των ΗΠΑ και Καναδά με κάποιες ενορίες στην Αυστραλία).

Η Ιερά Σύνοδος είναι διαφορετικό όργανο από την Οικουμενική Σύνοδο και την Πατριαρχική Σύνοδο.

Παραπομπές

Επεξεργασία