Άνοιγμα κυρίου μενού

Η Δυναστεία των Λασκαριδών ήταν αυτοκρατορική βυζαντινή δυναστεία, η οποία βασίλευσε την περίοδο μετά από την Άλωση από τους Λατίνους το 1204. Είχε ως πρωτεύουσα τη Νίκαια Βιθυνίας μια και η Κωνσταντινούπολη είχε καταληφθεί από τους Λατίνους της Δ' Σταυροφορίας. Η μετάθεση της έδρας της αυτοκρατορίας κράτησε ως το 1261, δηλ. είχε διάρκεια 57 χρόνια. Η δυναστεία των Λασκαριδών είναι οι συνεχιστές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Γενάρχης και ιδρυτής της ήταν ο Θεόδωρος Α' Λάσκαρης ή Λάσκαρις (με την παλαιά γραφή).

Κατάλογος Αυτοκρατόρων της Δυναστείας της ΝίκαιαςΕπεξεργασία

Κατάλογος Πατριαρχών Αυτοκρατορίας της ΝίκαιαςΕπεξεργασία

ΓενεαλογίαΕπεξεργασία

Γενάρχης της Δυναστείας ήταν ο Μανουήλ Λάσκαρης (1140-;) που παντρεύτηκε την Ιωάννα Καρατζά. Τέκνα:

 • α1) Κωνσταντίνος (ΙΑ') Λάσκαρης αυτοκράτορας των Ρωμαίων (1204-1205), μετά τον Αλέξιο Ε' Δούκα τον Μούρτζουφλο. Το 1204 διέφυγε στη Νίκαια.
 • α2) Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης διαδέχθηκε τον αδελφό του ως αυτοκράτορας των Ρωμαίων στη Νίκαια. Νυμφεύτηκε τρεις φορές: η πρώτη σύζυγος ήταν η Άννα Αγγελίνα, η δεύτερη ήταν η Φιλίππα της Αρμενίας και η τρίτη ήταν η Maria de Courtenay. Από τους τρεις αυτούς γάμους απέκτησε τα εξής παιδιά:
  • β1) Νικόλαος Λάσκαρης
  • β2) Ιωάννης Λάσκαρης
  • β3) Ειρήνη Λασκαρίνα, παντρεύτηκε τον Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη, αυτοκράτορα των Ρωμαίων στη Νίκαια
  • β4) Μαρία Λασκαρίνα, παντρεύτηκε τον Μπέλα Δ΄ των Άρπαντ βασιλιά της Ουγγαρίας
 • α3) μία κόρη, παντρεύτηκε τον Μάρκο Α΄ Σανούδο δούκα της Νάξου

ΓενεαλογίαΕπεξεργασία

 
 
 
 
Μανουήλ Λάσκαρης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος (ΙΑ΄)
αυτ.Ρωμ.(1204-1205)
 
Θεόδωρος Α'
αυτ.Ρωμ.(1205-1222)
σύζ.1.Άννα Αγγελίνα
 
 
 
 
(κόρη)
σύζ. Μάρκος Α΄ Σανούδος
δούκας της Νάξου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειρήνη
σύζ.2.Ιωάννης Γ' Βατάτζης
αυτ.Ρωμ.(1222-1254)
 
Μαρία
σύζ.Μπέλα Δ' Αρπάντ
βασ.Ουγγαρίας

ΠηγέςΕπεξεργασία

 • Kazhdan, Alexander, ed. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-504652-8.
 • Theodoridis, Dimitri (2004). "Die Herkunft des byzantinischen Familiennamens Λάσκαρις". Revue des études byzantines. 62: 269–273. doi:10.3406/rebyz.2004.2298.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία