Δυναστεία των Λεκαπηνών

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η δυναστεία των Λεκαπηνών ή Λακαπηνών, ήταν αυτοκρατορική βυζαντινή οικογένεια (919-945). Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο αυτοκράτορας Ρωμανός Α' ο Λεκαπηνός (και Λακαπηνός),[1] στρατιωτικός αρμενικής καταγωγής, από τη Λακάπη, κοντά στη Μελιτηνή (σημ. Μαλάτεια της Τουρκίας).[2]

Αναρρηθέντες αυτοκράτορες:

Κατά τους περισσότερους ιστορικούς του Βυζαντινού κράτους, ο Ρωμανός Λεκαπηνός και οι γιοί του δεν θεωρούνται ξεχωριστή δυναστεία (επειδή συμβασίλευσαν καθ' όλη τη διάρκεια με τον Κωνσταντίνο Ζ', και κανένα άλλο μέλος των Λεκαπηνών δεν ανήλθε αργότερα στο θρόνο) και γι' αυτό συμπεριλαμβάνονται στη Μακεδονική Δυναστεία .

Γενεαλογία των Λεκαπηνών

Επεξεργασία

Ο Ρωμανός Α΄ 869 - 948, Αυτοκράτορας των Ρωμαίων, νυμφεύτηκε τη Θεοδώρα 874 - 923, με την οποία απέκτησε τέκνα:

 • α1. - Χριστόφορος 894 - 931, συναυτοκράτορας. Νυμφεύτηκε τη Σοφία, κόρη του Νικήτα, με την οποία απέκτησε:
  • β1. - Ρωμανός
  • β2. - Μιχαήλ, μάγιστρος και ραίκτωρ.
  • β3. - Μαρία (μετονομάστηκε σε Ειρήνη) 930 - 963/966 παντρεύτηκε στη Κωνσταντινούπολη (927) τον Πέτρο Α΄ χαν των Βουλγάρων (+969).
 • α2. - Στέφανος 897 - 945, συναυτοκράτορας. Νυμφεύτηκε την Άννα Γαβάλαινα. Τέκνο:
 • α3. - Κωνσταντίνος 900 - 945, συναυτοκράτορας (928-945). Νυμφεύτηκε πρώτα την Ελένη, κόρη του πατρίκιου Αδριανού, και μετά την Θεοφανία Μάμαινα. Άγνωστο από ποιόν γάμο, απέκτησε ένα γιό, τον Ρωμανό:
 • α4. - Θεοφύλακτος 903 - 956. Εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (933-956).
 • α5. - Αγάθη, παντρεύτηκε τον Ρωμανό Αργυρό, παππού του αυτοκράτορα Ρωμανού Γ' Αργυρού και του Βασιλείου Αργυρού άρχοντα του Βασπουρακάν.
 • α6. - Ελένη απεβ. 959, παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ' τον Πορφυρογέννητο.
 • α7. - (νόθος) Βασίλειος απεβ. π. 985, ευνούχος και Παρακοιμώμενος.

Γενεαλογία

Επεξεργασία
 
 
 
 
Θεοφύλακτος Αβάστακτος
ΟΙΚΟΣ ΛΕΚΑΠΗΝΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων (920-944)
σύζ. Θεοδώρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελένη
σύζ.Κωνσταντίνος Ζ΄ Μακεδόνων
Αυτ. των Ρωμαίων (913-920, 945-959)
 
Χριστόφορος
συναυτ.
 
Στέφανος
συναυτ.
 
Αγάθη
σύζ.Ρωμανός Αργυρός
 
Κωνσταντίνος
συναυτ.
 
Θεοφύλακτος
Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
(933-956)
 
Βασίλειος ευνούχος
παρακοιμώμενος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Β΄
Αυτ. Των Ρωμαίων
 
Μαρία (Ειρήνη)
σύζ. Πέτρος Α΄
χαν των Βουλγάρων
 
 
 
 
 
Αργυρός
ΟΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Ζ΄
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πόθος ή Ευστάθιος
Αργυρός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζωή
ΟΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
 
Ρωμανός Γ΄ Αργυρός
Αυτ. των Ρωμαίων
 
Βασίλειος Αργυρός
στρατηγός Σάμου
 
Μαρία Αργυροπούλαινα
σύζ. Τζιοβάννι Ορσεόλο
δόγης της Βενετίας
 

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία

Υποσημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Για το όνομα Λακαπηνός, βλ. Karl Krumbacher (1897). Geschichte der byzantinischen literatur, von Justinian bis zum ende des Ostroemischen Reiches (527-1453) (στα Γερμανικά). 1. σελ. 559 σημείωση 2. 
 2. Warren Treadgold (1997). A history of the Byzantine State and Society (στα Αγγλικά). Stanford University Press. ISBN 0-8047-2630-2. 

Δείτε επίσης

Επεξεργασία