Για τον Μεσσήνιο ολυμπιονίκη, δείτε: Δωτάδης ο Μεσσήνιος.

Ο Δωτάδας ήταν, σύμφωνα με τον Παυσανία, Μεσσήνιος βασιλιάς γιος του Ίσθμιου από την δυναστεία των Ηρακλειδών. Έκτισε την Μεθώνη, γιος αυτού ήταν ο Συβότας

Δωτάδας
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΤέκναΣυβότας
ΓονείςΊσθμιος
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμαβασιλιάς της Μεσσηνίας

Πηγές Επεξεργασία

Παυσανίας, "Ελλάδος Περιηγήσεις - Μεσσηνιακά", (1992, εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα), σελ. 37 ISBN 960-352-100-0