Το θρακικό φύλο των Δολόγκων κατοικούσε από την πανάρχαια εποχή στην χερσόνησο της Καλλιπόλεως. Ήταν λαός φύσει ειρηνικός και με σχετικό πολιτισμό, ο οποίος οφειλόταν στις αποικίες των Αθηναίων και των άλλων νοτίων Ελλήνων στην χερσόνησο εκείνη. Με αυτές διατηρούσαν ειρηνικές επαφές. Φαίνεται ότι κατά την προϊστορική εποχή επέδρασαν στον ειρηνικό τους βίο και οι ομόφυλοί τους Πελασγοί, οι οποίοι προ πολλού καιρού κατοικούσαν την Θρακική χερσόνησο, αργότερα μετανάστευσαν στην Αττική έγιναν σύνοικοι των Αθηναίων, όπως και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Περιοχές όπου κατοικούσαν θρακικά φύλα από τους αρχαίους κλασσικούς χρόνους σύμφωνα με τον Ορφέα.

Πηγές Επεξεργασία