Οι Δόλοπες ήταν αρχαίο πρωτοελληνικό φύλο εγκατεστημένο γύρω από την οροσειρά των Αγράφων στην κεντρική Ελλάδα. Η περιοχή εγκαταστάσεώς τους ονομαζόταν Δολοπία και περιελάμβανε μία σημαντική έκταση με κέντρο το νοτιοανατολικό τμήμα του σημερινού νομού Καρδίτσας και το βόρειο τμήμα του νομού Ευρυτανίας. Κύρια πόλη τους ήταν η Κτιμένη, που βρισκόταν στη θέση του σημερινού χωριού Ρεντίνα Καρδίτσας.

Η περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας κατά την αρχαιότητα

Οι Δόλοπες ήταν συγγενικό φύλο των Αιτωλών, με τους οποίους συνόρευαν στα νότια. Παρακλάδι τους ήταν οι Δρύοπες οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι λίγο νοτιότερα, στην περιοχή της μετέπειτα Δωρίδας και διασκορπίστηκαν μετά την κάθοδο των Δωριέων. Άλλα συγγενικά φύλα των Δολόπων με τα οποία είχαν κοινή ιστορία ήταν οι Αγραίοι, οι Απεραντοί και οι Αθαμάνες οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι στα βόρεια του σημερινού νομού Αιτωλοακαρνανίας. Συχνά αναφέρονται και αυτοί ως Δόλοπες.

Οι Δόλοπες φαίνεται πως μέχρι και τον 6ο αιώνα π.Χ. παρέμεναν αυτόνομοι. Ανήκαν στην Δελφική Αμφικτυονία και εκπροσωπούνταν στο αμφικτυονικό συνέδριο με δύο ψήφους. Από τον 6ο αιώνα βρίσκονταν για μεγάλες περιόδους υπό την εξουσία των ισχυρότερων γειτόνων τους, αρχικά των Θεσσαλών και αργότερα των Αιτωλών. Το 374 π.Χ. υποτάχθηκαν στον τύραννο των Φερών Ιάσονα. Τα χρόνια που ακολούθησαν υποτάχθηκαν στους Μακεδόνες και στη συνέχεια έγιναν μέρος της Αιτωλικής Συμπολιτείας μέχρι τη Ρωμαϊκή κατάκτηση το 168 π.Χ.. Όπως αναφέρει ο Παυσανίας οι Δόλοπες είχαν εξαφανιστεί ως λαός κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ..

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία