Ο Δύδαλσος ήταν γηγενής ηγεμόνα της Βιθυνίας ο οποίος προηγήθηκε του Βότειρα της Βιθυνίας. Είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος από την ιστορία ηγεμόνας των Βιθυνών.

Πηγές Επεξεργασία