Ο Δύδαλσος ήταν γηγενής ηγεμόνα της Βιθυνίας ο οποίος προηγήθηκε του Βότειρα της Βιθυνίας. Είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος από την ιστορία ηγεμόνας των Βιθυνών.

ΠηγέςΕπεξεργασία

Μέμνων:Η Ιστορία της Ηράκλειας.

http://www.attalus.org/translate/memnon1.html#12