Ο Γ. Φρειδερίκος. Hegel

Με τον όρο Εγελιανισμός φέρεται μια πολύμορφη φιλοσοφική κίνηση που προήλθε βασικά από την μνημειώδη φιλοσοφική σκέψη του Γεωργίου Φρειδερίκου Χέγκελ, στο όνομα του οποίου οφείλεται και ο όρος.

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται και το σύνολο των φιλοσοφικών ρευμάτων που αναπτύχθηκαν με βάση τη σκέψη του Χέγκελ. Ο Εγελιανισμός εστιάζεται κυρίως στη φιλοσοφική ανάλυση τόσο της "ιστορίας", όσο και της "λογικής" υπό ποικίλες προοπτικές, με την κατάληξη ότι για μεν την πρώτη "το λογικό είναι το πραγματικό", (ορθολογισμός), για δε τη δεύτερη, ότι "η αλήθεια είναι το όλον".

Προτεινόμενη βιβλιογραφίαΕπεξεργασία

Στα ελληνικάΕπεξεργασία

Σε άλλες γλώσσεςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Σε άλλες γλώσσεςΕπεξεργασία