Το εθνόσημο της Νορβηγίας είναι ένα από τα αρχαιότερα στην Ευρώπη. Προέρχεται από το βασιλικό οικόσημο της χώρας. Ο Βασιλιάς Χάακον Δ΄ της Νορβηγίας χρησιμοποίησε ένα θυρεό με λιοντάρι (1217-1263). Η αρχαιότερη μνεία στη χρήση αυτού του οικοσήμου είναι γραμμένη σε έπος του 1220.

Το εθνόσημο της Νορβηγίας

Το 1280 ο Ερρίκος Β΄ της Νορβηγίας πρόσθεσε το στέμμα και τον αργυρό πέλεκυ στο λιοντάρι. Ο πέλεκυς συμβολίζει το μαρτύριο του Όλαφ Β΄ της Νορβηγίας, του Άγιου, καθώς με το όπλο αυτό σκοτώθηκε ο βασιλιάς στη μάχη του Στίκλεστατ, το 1030.

Το βασιλικό εθνόσημο της Νορβηγίας

Το σχέδιο του εθνοσήμου άλλαξε με τον καιρό, ιδίως προς το μήκος του τσεκουριού. Τελικά, το παρόν εθνόσημο εισήχθη το 1937, ωστόσο τροποποιήθηκε ελαφρώς με Βασιλικό Διάταγμα στις 20 Μαΐου 1992. Σήμερα το εν λόγω εθνόσημο χρησιμοποιείται συχνά μαζί με το Βασιλικό εθνόσημο. Από το 1905 το βασιλικό εθνόσημο έχει ένα λιοντάρι και γύρω από αυτό έχει τα σύμβολα του Βασιλικού Νορβηγικού Τάγματος του Αγίου Όλαφ. Ο θυρεός πλαισιώνεται από έναν βασιλικό μανδύα από ερμίνα και στην κορυφή βρίσκεται το Στέμμα της Νορβηγίας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία