Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών/παράδειγμα μορφής: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Γραμμή 11:
 
Οι εμβόλιμες στο κείμενο παραπομπές μπορούν να είναι:
*Υποσημειώσεις (<nowiki><ref>...</ref></nowiki>) με προτεινόμενη μορφή ''Συγγραφέας (ή τίτλος, αν δεν υπάρχει συγγραφέας), χρονολογία, αριθμός σελίδας'', οι οποίες παραπέμπουν το τέλος του κειμένου. Η ημερομηνία είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις όπου το άρθρο χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός έργα του ίδιου συγγραφέα αλλά, για λόγους ομοιομορφίας είναι καλό να μπαίνει παντού. Η παραπομπή πρέπει να καταλήγει σε τελεία. ΠχΤυπικό παράδειγμα παραπομπής που συνηθίζεται και στην ξένη βιβλιογραφία είναι: ''<ref>Κορρές (1996), σ. 73</ref>''.
{{reflist|2}}
*Τύπου Harvard, με προτεινόμενη μορφή ''(Συγγραφέας, χρονολογία, αριθμός σελίδας)''. Πχ ''(Κορρές, 1996, σ. 73)''.