Λήμματα που θα ήθελα να βελτιώσω Επεξεργασία

Ιωάννης Καποδίστριας

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Γέλων ο Συρακούσιος

Πήλιος Γούσης Μόνο με ΙΕΕ, άντε και Φωτιάδη (που δεν είναι αξιόπιστος), δεν μπορώ να κάνω πολλά. θα χρειαστώ άλλες αξιόπιστες πηγές.

Αλέξανδρος ο Μέγας

Μάχη της Αγγλίας

Αδόλφος Χίτλερ

Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου Όμως, εκτός από την Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα η οποία αναφέρει μερικά χρήσιμα, δεν διαθέτω άλλη αξιόπιστη πηγή για το λήμμα. Αν μπορεί κάποιος να μου υποδείξει αξιόπιστη on-line πηγή (γιατί δυστυχώς δεν έχω χρόνο να ανατρέξω σε Βιβλιοθήκη), "δεξιά" και "αριστερή", θα του ήμουν υπόχρεος. Δέχομαι και email.