Άνοιγμα κυρίου μενού

Αλλαγές

μ
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω δέκα βασικές επιδιώξεις σήμερα έχουν μερικώς τροποποιηθεί.
==Συλλογική κίνηση==
Η συλλογική κίνηση των Αδεσμεύτων χωρών ξεκίνησε αμέσως μετά τον [[Β’Β' Π.Π.]], όταν και εντάθηκε ο [[ψυχρός πόλεμος]] που τον ακολούθησε, στην οποία συμμετείχαν αρχικά χώρες της Ασίας και της Αφρικής στη συνέχεια και της Λατινικής Αμερικής και κατά το πλείστον πρώην ακοικίοκρατούμενες δημιοργώντας έτσι ένα κίνημα το λεγόμενο κίνημα των Αδεσμεύτων. Πρώτοι που συνέλαβαν την ιδέα της δημιουργίας κίνησης Αδεσμελυτων χωρών ήταν οι Ασιάτες ηγέτες Πάντιτ Νερού και Αχμέτ Σουκάρνο. Η κίνηση αυτή επιτεύχθηκε με μια μακρά σειρά διασκέψεων που ξεκίνησαν από το 1947 και 1949.
Τις δε μεγάλες διαφορές που παρατηρούνταν μεταξύ των αδεσμεύτων χωρών (μελών της κίνησης) τόσο σε έκταση ή πληθυσμό όσο και επί θρησκευτικών και πολιτιστικών καταβολών στην αρχή τις γεφύρωνε αφενός η κοινή αντιαποικιακή και αντιιμπεριαλιστική πολιτική και αφετέρου ο κοινός αγώνας για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη χωρίς κεφαλαιοκρατικές μεθόδους.
 
==Διασκέψεις Αδεσμεύτων==
Σημαντικότερες (επίσημες) διασκέψεις της κίνησης των Αδεσμεύτων ήταν:
41.167

επεξεργασίες