Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

{{family tree | | | | | | | | | | Ιωά | | Δημ | | Ελέ | | | | | | Χαλ |~| Ειρ |Ιωά=[[Ιωάννης Καντακουζηνός (γιος Ματθαίου)|Ιωάννης]]<br>δεσπότης|Δημ=[[Δημήτριος Α΄ Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή|Ελένη]]<br><small>σύζ. δον [[Λουδοβίκος Φαντρίκ]]<br>κόμης της Μάλτας<br>(δισεγγονός [[Φρειδερίκος Β΄ της Σικελίας|Φρειδερίκου Β΄]] της Σικελίας)|Χαλ=''Χαλίλ''|Ειρ=''Ειρήνη Παλαιολογίνα''}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | | Γεώ | | Ανδ | | Θωμ | | Ειρ | | Ελέ | | κόρ |Γεώ=[[Γεώργιος Καντακουζηνός (γιος Δημητρίου Α΄)|Γεώργιος ''Σαχάτης'']]<br>στρατιωτικός|Ανδ=[[Ανδρόνικος Καντακουζηνός (γιος Δημητρίου Α΄)|Ανδρόνικος]]<br>μέγας δομέστικος|Θωμ=Θωμάς<br>διπλωμάτης της Σερβίας|Ειρ=[[Ειρήνη Καντακουζηνή|Ειρήνη]]<br><small>σύζ. [[Γεώργιος Μπράνκοβιτς]]<br>δεσπότης της Σερβίας|Ελέ=Ελένη<br><small>σύζ. [[Δαυίδ Μέγας Κομνηνός]]<br>δεσπότης της Τραπεζούντας|κόρ=κόρη<br><small>σύζ.(;) Γεώργιος Η΄ Βαγρατιδών<br>ηγεμόνας της Γεωργίας}}
{{family tree | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | | Μαν | | Δημ | | Ζωή | | Άνν | | κόρ |Μαν=Μανουήλ ''Γκιν''<br>διοικητής της Μάνης|Δημ=Δημήτριος|Ζωή=Ζωή<br><small>σύζ. Ιάκωβος Β΄ ντε Φλορύ<br>αξιωματούχος της Κύπρου|Άνν=Άννα<br><small>σύζ. Βλαντισλάβ Ερσεγόβιτς<br>δούκας Ερζεγοβίνης|κόρ=κόρη}}
83.266

επεξεργασίες