Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οικογένεια Καντακουζηνών»

{{family tree | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | | | | | |!| | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | Ιωά | | Δημ | | Ελέ | | | | | | Χαλ |~| Ειρ |Ιωά=[[Ιωάννης Καντακουζηνός (γιος Ματθαίου)|Ιωάννης]]<br>δεσπότης|Δημ=[[Δημήτριος Α΄ Καντακουζηνός]]<br>δεσπότης του Μωρέως|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή|Ελένη]]<br><small>σύζ. δον [[Λουδοβίκος Φαντρίκ]]<br>κόμης της Μάλτας<br>(δισεγγονός [[Φρειδερίκος Β΄ της Σικελίας|Φρειδερίκου Β΄]] της Σικελίας)|Χαλ=''Χαλίλ''|Ειρ=''Ειρήνη Παλαιολογίνα''}}
{{family tree | | ,| -| -| -| .| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | |Ιωά | | | | |Δημ | | Θεο | | Γεώ | | Ανδ | | Θωμ | | Ειρ | | Ελέ | | κόρ |Ιωά=[[Ιωάννης Καντακουζηνός της Σερβίας|Ιωάννης]]|Δημ=[[Δημήτριος Καντακουζηνός της Σερβίας|Δημήτριος]]|Θεο=[[Θεοδώρα Καντακουζηνή (σύζυγος Αλεξίου Δ΄)|Θεοδώρα]]<br><small>σύζ. [[Αλέξιος Δ΄ Μέγας Κομνηνός]]<br>αυτ. της Τραπεζούντας|Γεώ=[[Γεώργιος Καντακουζηνός (γιος Δημητρίου Α΄)|Γεώργιος ''Σαχάτης'']]<br>στρατιωτικός|Ανδ=[[Ανδρόνικος Καντακουζηνός (γιος Δημητρίου Α΄)|Ανδρόνικος]]<br>μέγας δομέστικος|Θωμ=[[Θωμάς Καντακουζηνός|Θωμάς]]<br>διπλωμάτης της Σερβίας|Ειρ=[[Ειρήνη Καντακουζηνή|Ειρήνη]]<br><small>σύζ. [[Γεώργιος Μπράνκοβιτς]]<br>δεσπότης της Σερβίας|Ελέ=[[Ελένη Καντακουζηνή της Τραπεζούντας|Ελένη]]<br><small>σύζ. [[Δαυίδ Μέγας Κομνηνός]]<br>αυτ. της Τραπεζούντας|κόρ=κόρη<br><small>σύζ.(;) Γεώργιος Η΄ Βαγρατιδών<br>ηγεμόνας της Γεωργίας}}
{{family tree | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{family tree | | | | | | | | | Μαν | | Δημ | | Ζωή | | Άνν | | κόρ |Μαν=[[Μανουήλ Καντακουζηνός Γκιν|Μανουήλ]] ''Γκιν''<br>διοικητής της Μάνης|Δημ=Δημήτριος|Ζωή=Ζωή<br><small>σύζ. Ιάκωβος Β΄ ντε Φλορύ<br>αξιωματούχος της Κύπρου|Άνν=Άννα<br><small>σύζ. Βλαντισλάβ Ερσεγόβιτς<br>δούκας Ερζεγοβίνης|κόρ=κόρη}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!}}
{{family tree | | | | | | | | | | | | | Μιχ | | Καρ | | | | | | Ευδ |Καρ=''Καρόλα ντε Φλορύ<br><small>σύζ. Ούγος Μπουζάκ''|Μιχ=Μιχαήλ|Ευδ=''Ευδοκία''}}
83.537

επεξεργασίες