Οίκος των Κορραδιδών: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Γραμμή 24:
{{familytree | ΚοΑ | | Εμπ | | Γκε | | ΧεΑ | | Οντ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Γερμανίας|Κορράδος Α΄]] ο ''νεότερος''<br>δούκας της Φραγκονίας,<br>βασ. της Ανατολικής Φραγκίας|Εμπ=[[Έμπερχαρτ της Φραγκονίας|Έμπερχαρτ]]<br>δούκας της Φραγκονίας|Γκε=[[Γκέμπχαρτ του Ούλφγκαου|Γκέμπχαρτ]]<br>κόμης του Ούλφγκαου|ΧεΑ=[[Χέρμαν Α΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οντ=[[Όντο του Βέττεραου|Όντο]]<br>κόμης του Βέττεραου}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Λιο | | Ουν | | | | | | Χερ |Λιο=[[Λιούντολφ της Σουαβίας|Λιούντολφ]]<br>δούκας της Σουαβίας<br>(γιος του [[Όθων Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Όθωνα Α΄]])<br>[[Οίκος των Οθωνιδών|ΟΙΚΟΣ ΟθΟΝΙΔΩΝ]]|Ουν=Ούντο<br>κόμης του Βέττεραου|Χερ=Χέριμπερτ<br>κόμης του Βεττεράου}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Λιχ |~| ΚοΑ | | | | | | Οτο |Λιχ=Ρίχλιντ|ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Σουαβίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Σουαβίας|Οτο=Όθων του Χάμμερσταϊν<br>κόμης του Τσούτφεν}}
{{familytree | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΧεΒ |ΧεΒ=[[Χέρμαν Β΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Β΄]]<br>σούκας της Σουαβίας}}
{{familytree | | | | | |, |- |- |- |(!}}
{{familytree | ΚοΑ| |~ | Ματ| | | | | ΧεΓ |ΚοΑ=[[Κορράδος Α΄ της Καρινθίας|Κορράδος Α΄]]<br>δούκας της Καρινθίας<br>[[Οίκος των Σαλίων|ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΙΩΝ]]|Ματ=Ματίλντα|ΧεΓ=[[Χέρμαν Γ΄ της Σουαβίας|Χέρμαν Γ΄]]<br>δούκας της Σουαβίας}}
{{familytree/end}}