Ο Οίκος των Κορραδιδών ή Οίκος της Φραγκονίας, γερμ. Conradines, είναι ένας ευγενής Οίκος της Γερμανίας, που μέλη του ήταν κόμητες και δούκες της Φραγκονίας (8ος-11ος αι.). Ήταν απόγονοι του Κορράδου δούκα της Θουριγγίας. Ο γιος του Κορράδος Α΄ διαδέχθηκε τον τελευταίο Καρολίδη βασιλιά της Ανατολικής Φραγκίας· τον Κορράδο Α΄ διαδέχθηκε ο Οίκος των Οθωνιδών.

Ιστορικό

Επεξεργασία

Η παλαιότερη μνεία του Οίκου είναι το 832, όταν ο Γκέμπχαρτ κόμης της περιοχής του κάτω ρου του Λαν (Λάνγκαου). Οι γιοί του αναφέρονται το 861 ως στενοί συγγενείς του Αδαλάρδου του σενεσάλη, που υπηρέτησε τον Λουδοβίκο Α΄ των Φράγκων. Η άνοδος του Οίκου έγινε με την Όντα, σύζυγο του επίσης Καρολίδη Αρνούλφου των Ανατολικών Φράγκων. Ο Κορράδος δούκας της Θουριγγίας, ο λεγόμενος πρεσβύτερος ήταν ανιψιός της. Ο Αρνούλφος, κατά τη διαμάχη του με τους κόμητες του Μπάμπενμπερκ, στηρίχθηκε πολύ στον Κορράδο και τους δύο αδελφούς του και τους αντάμειψε με περιοχές στην Έσση, Θουριγγία και Φραγκονία του Μάιν.

Το 899 απεβίωσε ο Αρνούλφος και τον διαδέχθηκε ο 6ετής γιος του Λουδοβίκος ο Παις ως βασιλιάς των Ανατολικών Φράγκων. Οι Κορραδίδες ήταν οι μόνοι εξ αίματος συγγενείς του και έτσι έγιναν η δεσπόζουσα οικογένεια του βασιλείου. Ο αδελφός του Κορράδου, ο Γκέμπχαρτ έγινε δούκας της Λωρραίνης το 903. Τρία έτη μετά ο Κορράδος με τον γιο του Κορράδο Α΄ τον νεότερο νίκησαν αποφασιστικά τους στασιαστές κόμητες του Μπάμπενμπερκ στη μάχη του Φρίτσλαρ και απέκτησαν υπεροχή στην Φραγκονία. Ο πατέρας απεβίωσε στη μάχη, αλλά ο γιος έγινε δούκας της Φραγκονίας.

Το 911 απεβίωσε ο Λουδοβίκος ο παις, τελευταίος των Καρολιδών στην Ανατολική Φραγκία και τον διαδέχθηκε ο Κορράδος Α΄ ο νεότερος, αντί του Καρολίδη Καρόλου Γ΄ της Δυτικής Φραγκίας. Ο Κορράδος Α΄ δεν κατάφερε να ενοποιήσει το κράτος του, ένεκα της πεισματώδους αντίστασης των δουκών Σουαβίας, Βαυαρίας και Λωρραίνης. Στην επιθανάτιο κλίνη του το 918 έπεισε τον αδελφό του Έμπερχαρντ να απέχει από το αξίωμα και να συστήσει στους Φράγκους ευγενείς να εκλέξουν τον ικανό δούκα της Σαξονίας ως νέο βασιλιά για να υπάρχει ενότητα και συνέχεια στο βασίλειο. Έτσι το 919 στο Φρίτσλαρ ο Ερρίκος Α΄ ο Ορνιθοθήρας εκλέχθηκε βασιλιάς των Ανατολικών Φράγκων.

Ο Έμπερχαρτ διαδέχθηκε τον Κορράδο Α΄ ως δούκας της Φραγκονίας και ήταν πιστός στο νέο βασιλιά. Όμως όταν τον Ερρίκο Α΄ τον διαδέχθηκε ο γιος του Όθων Α΄, ο Έμπερχαρτ συμμάχησε με δύο άλλους εναντίον του. Ηττήθηκαν στη μάχη του Άντερναχ (939), όπου ο Έμπερχαρτ σκοτώθηκε. Το δουκάτο της Φραγκονίας χάθηκε για τον Οίκο του.

O εγγονός του εξαδέλφου τους, ο Κορράδος Α΄ έγινε δούκας της Σουαβίας το 983. Τον διαδέχθηκε ο γιος του Χέρμαν Β΄ και αυτόν ο γιος του Χέρμαν Γ΄, που απεβίωσε το 1012.

Τελευταίο άρρεν μέλος του Οίκου ήταν ο δισεγγονός τού Γκέμπχαρτ δούκα της Λωρραίνης, ο Όθων κόμης του Ζύτφεν, που απεβίωσε το 1036.

Γενεαλογία των Κορραδιδών

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκέμπχαρτ
κόμης του Λάνγκαου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ούντο
κόμης του Λάνγκαου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπέρτουλφ
αρχιεπίσκοπος του Τρίερ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βερεγγάριος Α΄
μαργράβος της Νευστρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος ο πρεσβύτερος
δούκας της Θουριγγίας
 
 
 
 
 
Έμπερχαρτ
κόμης του Λάνγκαου
 
 
 
 
 
Γκέμπχαρτ
δούκας της Λωρραίνης
 
Ροδόλφος
επίσκοπος του Βύρτσμπουργκ
 
Όντα/Ότα
 
Αρνούλφος
βασ. των Ανατολικών Φράγκων
ΟΙΚΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Α΄ ο νεότερος
δούκας της Φραγκονίας,
βασ. της Ανατολικής Φραγκίας
 
Έμπερχαρτ
δούκας της Φραγκονίας
 
Γκέμπχαρτ
κόμης του Ούλφγκαου
 
Χέρμαν Α΄
δούκας της Σουαβίας
 
Όντο
κόμης του Βέττεραου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λιούντολφ
δούκας της Σουαβίας
(γιος του Όθωνα Α΄)
ΟΙΚΟΣ ΟθΩΝΙΔΩΝ
 
Ούντο
κόμης του Βέττεραου
 
 
 
 
 
Χέρμπερτ
κόμης του Βέττεραου
 
Κορράδος Α΄
δούκας της Σουαβίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρίχλιντ
 
Κορράδος Α΄
δούκας της Σουαβίας
 
 
 
 
 
Όθων του Χάμμερσταϊν
κόμης του Ζούτφεν
 
Χέρμαν Β΄
δούκας της Σουαβίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Β΄
δούκας της Σουαβίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Γ΄
δούκας της Σουαβίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Γ΄
δούκας της Σουαβίας
 
Γκίζελα
 
Κορράδος Β΄
βασ. της Γερμανίας
ΟΙΚΟΣ ΣΑΛΙΩΝ