Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος της Λωρραίνης»

(+χωρίς παραπομπές)
==Γενεαλογία Λωρραίνης (16 ος - 20 ος αι.)==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | ΡεΒ |ΡεΒ=[[Ρενέ Β΄ της Λωρραίνης|Ρενέ Β΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | Αντ | | | | | | Κλα | | Ιωα | | Λου | | Φρα |Αντ=[[Αντώνιος της Λωρραίνης|Αντώνιος]]<br>δούκας της Λωρραίνης|Κλα=[[Κλαύδιος του Γκιζ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Γκιζ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΓΚΙΖ|Ιωα=[[Ιωάννης καρδινάλιος της Λωρραίνης|Ιωάννης]]<br>καρδινάλιος της Λωρραίνης|Λου=[[Λουδοβίκος του Βοντεμόν|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Βωντεμόν|Φρα=[[Φραγκίσκος του Λαμπέσκ|Φραγκίσκος]]<br>κύριος του Λαμπέσκ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΑ | | Νικ | | Φρα | | Κάρ | | | | | | | | | | Κλα | | ΛοΑ | | Ρεν |ΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Λωρραίνης|Φραγκίσκος Α΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|Νικ=[[Νικόλαος του Μερκέρ|Νικόλαος]]<br>δούκας του Μερκιέρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΡΚΙΕΡ|Φρα=[[Φραγκίσκος του Γκιζ|Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Γκιζ|Κάρ=[[Κάρολος καρδινάλιος της Λωρραίνης|Κάρολος]]<br>καρδινάλιος της Λωρραίνης|Κλα=[[Κλαύδιος του Ωμάλ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Ωμάλ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΩΜΑΛ|ΛοΑ=[[Λουδοβίκος Α΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Α΄]]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|Ρεν=[[Ρενέ του Ελμπέφ|Ρενέ]]<br>μαρκήσιος του Ελμπέφ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΜΠΕΦ}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΚαΓ | | ΦιΕ | | ΕρΑ | | | | | | ΚαΜ | | ΛοΒ | | ΚαΩ | | | | | | ΚαΕ |ΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Γ΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦιΕ=[[Φίλιππος-Εμμανουήλ της Λωρραίνης|Φίλιππος-Εμμανουήλ]]<br>δούκας του Μερκιέρ|ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Γκιζ|Ερρίκος Α΄]]<br>δούκας του Γκιζ|ΚαΜ=[[Κάρολος του Μαγιέν|Κάρολος]]<br>δούκας του Μαγιέν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΓΙΕΝ|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Β΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Β΄]]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|ΚαΩ=[[Κάρολος του Ωμάλ|Κάρολος]]<br>δούκας του Ωμάλ|ΚαΕ=[[Κάρολος Α΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Α΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | ΕρΒ | | ΚαΛ | | ΦρΒ | | Κάρ | | ΛοΓ | | Κλα | | ΕρΜ | | ΚαΒ | | | | | | | | | | ΕρΑ |ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ της Λωρραίνης|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΚαΛ=[[Κάρολος της Λωρραίνης, επίσκοπος|Κάρολος]]<br>επίσκοπος του Μετς, καρδινάλιος|ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β΄ της Λωρραίνης|Φραγκίσκος Β΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|Κάρ=[[Κάρολος του Γκιζ|Κάρολος]]<br>δούκας του Γκιζ|ΛοΓ=[[Λουδοβίκος Γ΄ καρδινάλιος του Γκιζ|Λουδοβίκος Γ΄]]<br>καρδινάλιος του Γκιζ|Κλα=[[Κλαύδιος του Σεβρέζ|Κλαύδιος (Κλωντ)]]<br>δούκας του Σεβρέζ|ΕρΜ=[[Ερρίκος του Μαγιέν|Ερρίκος]]<br>δούκας του Μαγιέν|ΚαΒ=[[Κάρολος Β΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Β΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΕρΑ=[[Ερρίκος του Αρκούρ|Ερρίκος]]<br>κόμης του Μπριόν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΙΟΝ}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΚαΔ | | ΝΦρ | | ΕρΒ | | Λου | | Μαρ | | ΚαΓ | | ΦΛο | | ΦΜα | | ΛΑρ | | Φιλ | | ΚΜα |ΚαΔ=[[Κάρολος Δ΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Δ΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΝΦρ=[[Νικόλαος Φραγκίσκος, δούκας της Λωρραίνης|Νικόλαος Β΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΕρΒ=[[Ερρίκος Β΄ του Γκιζ|Ερρίκος Β΄]]<br>δούκας του Γκιζ|Λου=[[Λουδοβίκος του Ζουαγιέζ|Λουδοβίκος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ|Μαρ=[[Μαρία Λωρραίνης του Γκιζ|Μαρία]]<br>δούκισσα του Γκιζ, Ζουαγιέζ|ΚαΓ=[[Κάρολος Γ΄ του Ελμπέφ|Κάρολος Γ΄]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΦΛο=[[Φραγκίσκος Λουδοβίκος του Αρκούρ|Φραγκίσκος-Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Αρκούρ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΚΟΥΡ|ΦΜα=[[Φραγκίσκος Μάριος του Λιλμπόν|Φραγκίσκος-Μάριος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΖΟΥΑΓΙΕΖ|ΛΑρ=[[Λουδοβίκος του Αρμανιάκ|Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Μπριόν|Φιλ=[[Φίλιππος ιππότης της Λωρραίνης|Φίλιππος]]<br>ιππότης|ΚΜα=[[Κάρολος του Μαρσάν|Κάρολος]]<br>κόμης του Μαρσάν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΡΣΑΝ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | ΚΕρ | | ΚαΕ | | | | | | ΛΙω | | Ερρ | | ΕΜα | | ΑΕρ | | ΚΦρ | | ΕΜπ | | Κρλ | | ΚΛο |ΚΕρ=[[Κάρολος Ερρίκος του Βωντεμόν|Κάρολος-Ερρίκος]]<br>πρίγκιπας του Βωντεμόν, Κομερσύ|ΚαΕ=[[Κάρολος Ε΄ της Λωρραίνης|Κάρολος Ε΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΛΙω=[[Λουδοβίκος Ιωσήφ του Γκιζ|Λουδοβίκος-Ιωσήφ]]<br>δούκας του Γκιζ|Ερρ=[[Ερρίκος του Ελμπέφ|Ερρίκος]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΕΜα=[[Εμμανουήλ Μαυρίκιος του Ελμπέφ|Εμμανουήλ-Μαυρίκιος]]<br>δούκας του Ελμπέφ|ΑΕρ=[[Αλφόνσος Ερρίκος του Αρκούρ|Αλφόνσος-Ερρίκος]] <br>κόμης του Αρκούρ|ΚΦρ=[[Κάρολος Φραγκίσκος του Κομερσύ|Κάρολος-Φραγκίσκος]]<br>δούκας του Ζουαγιέζ|ΕΜπ=[[Ερρίκος του Μπριόν|Ερρίκος]]<br>κόμης του Μπριόν|Κρλ=[[Κάρολος του Αρμανιάκ|Κάρολος]]<br>κόμης του Αρμανιάκ|ΚΛο=[[Κάρολος Λουδοβίκος του Μαρσάν|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>κόμης του Μαρσάν}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΚΘω | | Λεο | | | | | | ΦΙω | | | | | | | | | | ΙωΑ | | | | | | Λου | | Γκα | | Καμ |ΚΘω=[[Κάρολος Θωμάς του Βωντεμόν|Κάρολος-Θωμάς]]<br>πρίγκιπας του Βωντεμόν|Λεο=[[Λεοπόλδος της Λωρραίνης|Λεοπόλδος]]<br>δούκας της Λωρραίνης|ΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ του Γκιζ|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>δούκας του Γκιζ|ΙωΑ=[[Ιωσήφ του Αρκούρ|Ιωσήφ]]<br>κόμης του Αρκούρ|Λου=[[Λουδοβίκος του Λομπέσκ|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|Γκα=[[Γκαστόν του Μαρσάν|Γκαστόν]]<br>κόμης του Μαρσάν|Καμ=[[Κάμιλλος του Μαρσάν|Κάμιλλος]]<br>πρίγκιπας του Μαρσάν}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΑ | | ΚΑλ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΛΚα |ΦρΑ=[[Φραγκίσκος Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Γ΄/Α΄]]<br>δούκας της Λωρραίνης<br><small>σύζ.[[Μαρία Θηρεσία|Μαρία-Θηρεσία Αψβούργων]]<br>αρχιδούκισσα Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας</small><br>ΑΨΒΟΥΡΓΟΙ-ΛΩΡΡΑΙΝΗΣ|ΚΑλ=[[Κάρολος Αλέξανδρος της Λωρραίνης|Κάρολος-Αλέξανδρος]]<br>στρατάρχης|ΛΚα=[[Λουδοβίκος Κάρολος του Μπριόν|Λουδοβίκος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας του Μπριόν}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|!|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΒ | | ΛεΒ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚΕυ | | | | | | | | | | ΦΚα |ΙωΒ=[[Ιωσήφ Β΄ των Αψβούργων|Ιωσήφ Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΛεΒ=[[Λεοπόλδος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Λεοπόλδος Β΄]]<br>αρχιδούκας Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΚΕυ=[[Κάρολος Ευγένιος του Λομπέσκ|Κάρολος-Ευγένιος]]<br>πρίγκιπας του Λομπέσκ|ΦΚα=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1754–1806)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>τιτουλάριος δούκας της Μοδένας<br><small>σύζ.Μαρία Έστε<br>δούκισσα της Μοδένας</small><br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΔΕΝΑΣ}}
{{familytree | |, | | | | | | | |)|-|-|-|+v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | ΦρΒ | | ΦεΓ | | Καρ | | ΑΛε | | Ισφ | | Ινν | | Αντ | | ΡΙω | | Λου | | Ροδ | | ΦρΔ |ΦρΒ=[[Φραγκίσκος Β´ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας|Φραγκίσκος Β΄/Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦεΓ=[[Φερδινάνδος Γ΄, Μέγας Δούκας της Τοσκάνης|Φερδινάνδος Γ΄]]<br>μέγας δουξ Τοσκάνης<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τοσκάνης|ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ]]|Καρ=[[Αρχιδούκας Κάρολος της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>δούκας του Τέσεν<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΣΕΝ]]|ΑΛε=[[Αρχιδούκας Αλέξανδρος Λεοπόλδος της Αυστρίας|Αλέξανδρος-Λεοπόλδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ισφ=[[Ιωσήφ, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ιωσήφ]]<br>παλατινός (κόμης) της Ουγγαρίας<br>[[Οίκος της Λωρραίνης#Κλάδος Τέσεν και κλάδος Ουγγαρίας|ΚΛΑΔΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ]]|Αντ=[[Αρχιδούκας Αντώνιος της Αυστρίας|Αντώνιος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ινν=[[Αρχιδούκας Ιωάννης της Αυστρίας|Ιωάννης]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΙω=[[Αρχιδούκας Ράινερ Ιωσήφ της Αυστρίας|Ράινερ-Ιωσήφ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λου=[[Αρχιδούκας Λουδοβίκος της Αυστρίας|Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστράς|Ροδ=[[Ροδόλφος των Αψβούργων-Λωρραίνης|Ροδόλφος]]<br>αρχιεπίσκοπος του Ομολούκ, καρδινάλιος|ΦρΔ=[[Φραγκίσκος Δ΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Δ΄]]<br>δούκας της Μοδένας}}
{{familytree | |) | | | |,|-|-|-|.(| | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | ΦεΑ | | ΦρΚ | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | ΛΛο | | Ερν | | ΡΦε | | ΦρΕ | | ΦεΚ |ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Αυστρίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>αυτ. Αυστρίας, βασ. Ουγγαρίας, Βοημίας, Γερμανίας|ΦρΚ=[[Αρχιδούκας Φραγκίσκος Κάρολος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Φρα=[[Φραγκίσκος του Μεράν|Φραγκίσκος]]<br>κόμης του Μεράν|ΛΛο=[[Λεοπόλδος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Λεοπόλδος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ερν=[[Ερνέστος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ερνέστος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΡΦε=[[Αρχιδούκας Ράινερ Φερδινάνδος της Αυστρίας|Ράινερ-Φερδινάνδος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦρΕ=[[Φραγκίσκος Ε΄ της Μοδένας|Φραγκίσκος Ε΄]]<br>δούκας της Μοδένας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας-Έστε (1821–1849)|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>πρίγκιπας της Μοδένας}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΦρΙ | | ΜαΑ | | ΚαΛ | | ΛοΒ |ΦρΙ=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ Α΄ της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜαΑ=[[Μαξιμιλιανός Α΄ του Μεξικού|Μαξιμιλιανός]]<br>αυτ. του Μεξικού|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΛοΒ=[[Λουδοβίκος Βίκτωρ της Αυστρίας|Λουδοβίκος-Βίκτωρ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | |!| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Ροδ | | ΦρΦ | | ΌθΦ | | ΦεΚ |Ροδ=[[Ροδόλφος πρίγκηπας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>διάδοχος|ΦρΦ=[[Φραγκίσκος Φερδινάνδος της Αυστρίας|Φραγκίσκος-Φερδινάνδος]]<br>διάδοχος|ΌθΦ=[[Όθων της Αυστρίας|Όθων-Φραγκίσκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΦεΚ=[[Φερδινάνδος Κάρολος της Αυστρίας|Φερδινάνδος-Κάρολος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΜΕυ |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ της Αυστρίας|Κάρολος]]<br>αυτ. Αυστρο-Ουγγαρίας|ΜΕυ=[[Μαξιμιλιανός Ευγένιος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Μαξιμιλιανός-Ευγένιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | |, | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|+v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Όθω | | | | | | Ροβ | | Φελ | | ΚαΛ | | Ρδλ |Όθω=[[Όθων των Αψβούργων|Όθων]]<br>διάδοχος, τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Ροβ=[[Ροβέρτος, Αρχιδούκας της Αυστρίας - Έστης|Ροβέρτος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε<br>ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΕ|Φελ=[[Φέλιξ των Αψβούργων|Φήλιξ]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|ΚαΛ=[[Κάρολος Λουδοβίκος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Κάρολος-Λουδοβίκος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Ρδλ=[[Ροδόλφος, αρχιδούκας της Αυστρίας|Ροδόλφος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Καρ | | Γεω | | Λορ | | | | | | | | | | Συμ |Καρ=[[Κάρολος των Αψβούργων|Κάρολος]]<br>τιτουλάριος αυτ. της Αυστρο-Ουγγαρίας|Γεω=[[Γεώργιος των Αψβούργων|Γεώργιος]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας|Λορ=[[Λόρεντς, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Λόρεντς]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Συμ=[[Συμεών, αρχιδούκας της Αυστρίας|Συμεών]]<br>αρχιδούκας της Αυστρίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΦεΖ | | ΚΚω | | Αμε | | Ικμ |ΦεΖ=[[Φερδινάνδος Ζβονιμίρ των Αψβούργων|Φερδινάνδος-Ζβονιμίρ]]<br>τιτουλάριος διάδοχος της Αυστρο-Ουγγαρίας|ΚΚω=[[Κάρολος Κωνσταντίνος των Αψβούργων|Κάρολος-Κωνσταντίνος]]<br>αρχιδούκας των Αωβούργων|Αμε=[[Αμεδαίος, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Αμεδαίος]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Ικμ=[[Ιωακείμ, αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε|Ιωακείμ]]<br>τιτουλάριος αρχιδούκας της Αυστρίας-Έστε}}
{{familytree/end}}
 
79.237

επεξεργασίες